Skip to content
alfa_nastava_logo

Engleski jezik

Smiles 4

Video lessons

STARTER UNIT

Lesson 1

Starter Unit (part 1)

Lesson 2

Starter Unit (part 2)

MODULE 1

Lesson 1

A big family (vocabulary & story)

Lesson 1

A big family (grammar)

Lesson 2

My favourite uncle (vocabulary & story)

Lesson 2

My favourite uncle (grammar)

Smiles Magazine 1

Our World & Song: My Family

Lesson 3

Water sports (vocabulary & story)

Lesson 3

Water sports (grammar)

Lesson 4

Summer camp (vocabulary & story)

Lesson 4

Summer camp (grammar)

Song

We are sailing & Time for CLIL

MODULE 2

Lesson 1

Where is…? (vocabulary & story)

Lesson 1

Where is…? (Grammar: prepositions of place)

Lesson 2

A postman (vocabulary & story)

Lesson 2

A postman (grammar)

Lesson 3

Our World + Song (Postman Bell)

Lesson 4

A green day (story + grammar)

Lesson 5

My day (story)

Lesson 5

My day ( grammar)

Smiles Magazine

(Song: It’s a green day; + CLIL)

Smiles Magazine

(Too – too – moo and the Giant)

MODULE 3

Lesson 1

Funny clothes (story)

Lesson 1

Funny clothes (grammar)

Lesson 2

School rules (story)

Lesson 2

School rules (grammar)

Let's celebrate

Merry Christmas!

Lesson 3

Song: Classroom rules & Our World

Lesson 4

A fruit salad (story)

Lesson 4

A fruit salad (grammar)

Lesson 5

My favourite sandwich (story + grammar)

Smiles Magazine

Song: We’ve got a jar & Time for CLIL

MODULE 4

Lesson 1

A great zoo (story + grammar)

Lesson 2

My favourite animal (story + grammar)

Lesson 3

Song: The Yellow Giraffe & Our World

Lesson 4

Sorry, Miss! (story)

Lesson 4

Sorry, Miss! (grammar)

Lesson 5

I am naughty, but cute! (story)

Lesson 5

I am naughty, but cute! (grammar)

Smiles Magazine

Song: I wasn’t happy yesterday & Time for CLIL

Smiles Magazine

Anansi the Spider (story)

Let's celebrate

Easter around the world

MODULE 5

Lesson 1

A funny day (story)

Lesson 1

A funny day (grammar)

Lesson 2

On my birthday… (story + grammar)

Lesson 3

Song: Twelve Months of the Year & Our World

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Smiles 4
– udžbenik

Udžbenik iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole

Smiles 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white