Skip to content
alfa_nastava_logo

Engleski jezik

Smiles 4 New Edition

Video lessons

STARTER UNIT - VIDEO LESSONS

Lesson 1

Starter Lesson 1

Lesson 2

Starter Lesson 2

STARTER UNIT - WORDWALL

MODULE 1 - VIDEO LESSONS

Lesson 1

A big family – story

Lesson 1

A big family – study spot

Lesson 2

My favourite uncle – story

Lesson 2

My favourite uncle – study spot

Lesson 3

Happy Family song & Our World 

Lesson 4

Water sports – story

Lesson 4

Water sports – study spot

Lesson 5

Summer camp – story

Lesson 5

Summer camp – study spot

MODULE 1 - WORDWALL

MODULE 2

Lesson 1

Where is…? (story)

Lesson 1

Where is…? (study spot)

Lesson 2

A postman (story)

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Smiles 4 New Edition
– udžbenik

Udžbenik iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole

Smiles 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white