Skip to content
alfa_nastava_logo

Engleski jezik

Smiles 3 New Edition

Video lessons

STARTER UNIT

Lesson 1

Hello again! Colours

Lesson 2

Numbers Days of the week

MODULE 1

Lesson 1

School again (story + study spot)

Lesson 2

Ready for school (vocabulary + story)

Lesson 2

Ready for school (study spot)

Smiles Magazine 1

Our World & song: One, two, three

Lesson 4

Come and play! (Extra practice + Come and play – story)

Lesson 4

Come and play! (study spot)

Lesson 5

My lovely toys (vocabulary + story)

Lesson 5

My lovely toys (study spot)

Song

My lovely toys & CLIL

Smiles story

The Rainbow

MODULE 2 - Fun Time

Lesson 1

Fun time (vocabulary + story)

Lesson 1

Fun time (Study Spot: verb TO BE – plural)

Lesson 2

My Family (vocabulary + story)

Lesson 2

My Family (Study spot + My Portfolio)

Lesson 3

Our World + Song (Happy Birthday!)

Lesson 4

A nice bed (Extra practice + story)

Lesson 4

A nice bed (Study spot)

Lesson 5

My house (story & study spot)

Smiles Magazine

(Song This is my house & CLIL)

Smiles Magazine

(Twinklinka)

MODULE 3 - Fun Time

Lesson 1

I can… (story + study spot)

Lesson 2

What can you do? (story + study spot)

Let's celebrate

Merry Christmas & Happy New Year!

Lesson 3

Song: I can… & Our World

Lesson 4

Extra practice & It’s a monster! (story)

Lesson 4

It’s a monster! (grammar)

Lesson 5

On the farm (story)

Lesson 5

On the farm (study spot)

Smiles Magazine

Song: I’m a farmer & Time for CLIL

Smiles Magazine

The Monster on the Hill (story)

MODULE 4 - A nice bed

Lesson 1

It’s snowing (story + study spot)

Lesson 2

I’m wearing (story + study spot)

Lesson 3

Song: It’s a windy day in London & Our World

Lesson 4

Extra practice & Flying kites (story)

Lesson 4

Flying kites (study spot)

Lesson 5

Dear Diary (story)

Lesson 5

Dear Diary (study spot)

Smiles Magazine

Song: Spring is here! & Time for CLIL

Smiles Magazine

Pennies from the Sky (story)

Let's celebrate!

Happy Easter!

MODULE 5 - I can...

Lesson 1

Time to eat! (story + study spot)

Lesson 2

Can you get some? (story + study spot)

Lesson 3

Song: I like apples & Our World

Lesson 4

Extra practice + Every day (story)

Lesson 4

Every day (study spot)

Lesson 5

My favourite day (story)

Lesson 5

My favourite day (study spot)

Smiles Magazine

Song: This is the way & Time for CLIL

Smiles Magazine

The Lazy Girl (story)

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim richard mille rm51 02 ladies mechanical diamond bezel rubber band udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o stiiizy digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole

Smiles 3 New Edition
– udžbenik

Udžbenik iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz engleskog jezika za treći razred osnovne škole

Smiles 3 New Edition
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz engleskog jezika za treći razred osnovne škole
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white