Skip to content
alfa_nastava_logo

Engleski jezik

Smiles 2 New Edition

Video lessons

STARTER UNIT

Lesson 1

Let’s start

Lesson 2

Let’s start

MODULE 1 - My Family

Lesson 1

My Family (vocabulary)

Lesson 1

My Family (story)

Lesson 2

Shapes (vocabulary)

Lesson 2

Shapes (story)

Lesson 3

Colours (vocabulary)

Lesson 3

Colours (story)

Lesson 4

My family (project)

Smiles Magazine 1

Our World & Time For CLIL

Smiles Magazine 1

Smiles story – The King and The Bee

MODULE 2 - My House

Lesson 1

My House (vocabulary)

Lesson 1

My House (story)

Lesson 2

Parts of the house (vocabulary)

Lesson 2

Parts of the house (story)

Lesson 3

Parts of the house (vocabulary)

Lesson 3

Parts of the house (story)

Lesson 4

My Room (project)

Smiles Magazine 2

Our world & CLIL

Smiles Magazine 2

Smiles story: The Fire Owl

MODULE 3 - My Birthday

Lesson 1

My birthday

Lesson 1

My birthday (story)

Lesson 2

Food (vocabulary)

Lesson 2

Food (story)

Lesson 3

Favourite food (vocabulary)

Lesson 3

Favourite food (story)

Lesson 4

My birthday cake (project)

Smiles Magazine 3

Our world & CLIL

Smiles Magazine 3

Mummy’s Birthday

Let's celebrate

Merry Christmas!

MODULE 4 - My Animals

Lesson 1

My Animals (vocabulary)

Lesson 1

My Animals (story)

Lesson 2

More animals (vocabulary)

Lesson 2

More animals (story)

Lesson 3

At the circus (vocabulary)

Lesson 3

At the circus (story)

Lesson 4

I can…(Project)

Smiles Magazine 4

Our world & CLIL

Smiles Magazine 4

Smiles story – The Drum

MODULE 5 - My Toys

Lesson 1

My Toys (vocabulary)

Lesson 1

My Toys (story)

Lesson 2

Body parts (vocabulary)

Lesson 2

Body parts (story)

Let's celebrate

Happy Easter!

Lesson 3

Big or small (vocabulary)

Lesson 3

Big or small (story)

Lesson 4

My teddy bear (project)

Smiles Magazine 5

Our World & Time For CLIL

Smiles Magazine 5

Smiles story – The Gingerbread Man

MODULE 6 - My Holidays

Lesson 1

My holidays (vocabulary)

Lesson 1

My holidays (story)

Lesson 2

What’s the weather like? (vocabulary)

Lesson 2

What’s the weather like? (story)

Lesson 3

The four seasons (vocabulary)

Lesson 3

Four seasons (story)

Lesson 4

I’m wearing (project)

Smiles Magazine 6

Our World & Time For CLIL

Smiles Magazine 6

Smiles story – The North Wind and the Sun

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili yl rolex datejust 126334chro mens 40mm chocolate dial digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju atvs prime disposable e cigs 800 puff mango poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Smiles 2 New Edition
– udžbenik

Udžbenik iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz engleskog jezika za drugi razred osnovne škole

Smiles 2 New Edition
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz engleskog jezika za drugi razred osnovne škole
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white