Skip to content
alfa_nastava_logo

Engleski jezik

Smiles 1 New Edition

Video lessons

STARTER UNIT

Lesson 1

Let’s start

Lesson 2

Let’s start

MODULE 1 - My Family

Lesson 1

Hello and Goodbye (vocabulary & story)

Lesson 2

The Smiles Family (vocabulary)

Lesson 2

The Smiles Family (story)

Lesson 3

Colours (vocabulary)

Lesson 3

Colours (story)

Lesson 4

My favourite colour (project)

Smiles Magazine 1

Our World – My favourite character

Smiles Magazine 1

Time for CLIL – Mixing colours

Smiles Magazine 1

Smiles story – The Queen Bee

MODULE 2 - My School

Lesson 1

Numbers 1-5 (vocabulary & story)

Lesson 2

School things (vocabulary)

Lesson 2

School things (story)

Lesson 3

Numbers 6-10 (vocabulary)

Lesson 3

Numbers 6-10 (story)

Lesson 4

My school things (project)

Smiles Magazine 2

Our world – My school

Smiles Magazine 2

Time for CLIL – Even and odd numbers

Smiles Magazine 2

Smiles story – Count to ten

MODULE 3 - My Room

Lesson 2

Toys (vocabulary)

Lesson 2

Toys (story)

Lesson 3

Clap, jump, dance! (vocabulary)

Lesson 3

Clap, jump, dance! (story)

Lesson 4

My toys (project)

Smiles Magazine 3

Our world – Means of Transport

Smiles Magazine 3

Time for CLIL – In the air/On land/At sea

Let's celebrate

Merry Christmas!

Smiles Magazine 3

Smiles story – The Little Engine that Could

MODULE 4 - My Pets

Lesson 2

Colours (vocabulary)

Lesson 2

Colours (story)

Let's celebrate

Valentine’s Day

Let's celebrate

Valentine’s Day Quiz

Lesson 3

More pets (vocabulary)

Lesson 3

More pets (story)

Lesson 4

My pet (project)

Smiles Magazine 4

Our World – My favourite animal

Smiles Magazine 4

Time for CLIL – Pets and wild animals

MODULE 5 - My Food

Lesson 1

My Food (vocabulary)

Lesson 1

My Food (story)

Lesson 2

More food (vocabulary)

Lesson 2

More food (story)

Let's celebrate

Happy Easter!

Lesson 3

Hungry or thirsty-vocabulary & story

Lesson 3

My food – project

Smiles Magazine 5

Our World – My favourite food

Smiles Magazine 5

Time for CLIL – Fruits and vegetables

Smiles Magazine 5

Smiles story – The fox and the stork

MODULE 6 - My Music

Lesson 1

My music (vocabulary)

Lesson 1

My music (story)

Lesson 2

Sing and skip (vocabulary & story)

Lesson 3

My body (vocabulary)

Lesson 3

My body (story)

Lesson 4

I can (project)

Smiles Magazine 6

Our World – My cartoon character

Smiles Magazine 6

Time for CLIL – Good manners

Smiles Magazine 6

Smiles story – The three princesses

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Smiles 1 New Edition
– udžbenik

Udžbenik iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz engleskog jezika za prvi razred osnovne škole

Smiles 1 New Edition
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz engleskog jezika za prvi razred osnovne škole
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo