Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Škrinjica slova i riječi 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– prvi i drugi dio

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Nastavni listići iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– nastavni listići

Nastavni listići iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Videolekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Pružite dlan, Zvonimir Balog

3. sat

Nađi vremena, stari irski zapis

4. sat

Razgovor o organizaciji vremena

5. sat

Djeca diljem svijeta

6. sat

Inicijalna provjera znanja (Ispit predznanja)
Analiza inicijalne provjere znanja

7. sat

Inicijalna provjera znanja (Ispit predznanja)
Analiza inicijalne provjere znanja

8. sat

Ruke, Sanja Kireta

9. sat

Što su ljetos radile…

10. sat

Sjećanje na ljeto (ponavljanje sadržaja 3. razreda)

11. sat

Ponavljanje sadržaja 3. razreda

12. sat

Nečujni govor, Stjepan Lice

13. sat

Sporazumijevanje

14. sat

Upoznajmo Charlieja Chaplina
Mališan, Charlie Chaplin

15. sat

Upoznajmo Charlieja Chaplina
Mališan, Charlie Chaplin

16. sat

Detektivske razglednice

17. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, županija, zavičajnih područja, država i nazivima njihovih stanovnika

18. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, županija, zavičajnih područja, država i nazivima njihovih stanovnika (ponavljanje)

19. sat

Zavičajni govori

20. sat

Pjesničke razglednice

21. sat

Tradicijske igre

22. sat

Patak Mirko

23. sat

Riječ, Božidar Prosenjak

24. sat

Vjetar, Vlatka Medić

25. sat

Broj i rod imenica

26. sat

Broj i rod imenica (ponavljanje)

27. sat

Odrasle osobe, Luko Paljetak

28. sat

Rasprava

29. sat

Radijska emisija

30. sat

Priča o kruhu i nogometu, Tin Kolumbić

31. sat

Jabuke, Luko Paljetak

32. sat

Jesenske muke jednoga Luke, Ivanka Borovac

33. sat

Jesenske muke jednoga Luke, Ivanka Borovac (ponavljanje)

34. sat

Sada znam 1

35. sat

1. provjera znanja (Imenice i imena)

36. sat

Analiza 1. provjere znanja

37. sat

Paunaš, Tito Bilopavlović

38. sat

Limenica, Evan DeRushie

39. sat

Lektira: Telegrafske basne, Gustav Krklec

40. sat

Lektira: Telegrafske basne, Gustav Krklec

41. sat

Svijetlosiva, Sanja Marija Sikirić

42. sat

Opisni i gradivni pridjevi

43. sat

Jesen (pridjevi i pjesničke slike)

44. sat

Sam svoj majstor, Đuro Gavran

45. sat

Odlazak, Ivica Jembrih

46. sat

Pripovjedne tehnike

47. sat

Horvatska domovina, Antun Mihanović

48. sat

Kako je nastao hrvatski „kockasti” grb, Marijan Grakalić; Sažeto prepričavanje

49. sat

Vukovar 1991., Tin Kolumbić

50. sat

Patuljci pojma nemaju, Mladen Kušec

51. sat

List, Gustav Krklec

52. sat

Posvojni pridjevi

53. sat

Razumijevanje pročitanoga 1

54. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena s nastavcima -ov, -ev, -in

55. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena s nastavcima -ski, -ški, -čki

56. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena na -ov, -ev, -in te -ski, -ški, -čki (ponavljanje)

57. i 58. sat

Lektira: Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak Družba Pere Kvržice, Vladimir Tadej

59. sat

Zimsko jutro

60. sat

Opisivanje

61. sat

Stvaran i slikovit opis

62. sat

Krampus, Nada Iveljić

63. sat

Pridjevi (ponavljanje)

64. sat

Pridjevi (ponavljanje)

65. sat

Moje lutke, Dubravko Horvatić

66. sat

Sada znam 2

67. i 68. sat

2. provjera znanja (Pridjevi) Analiza 2. provjere znanja

69. sat

Lektira: Snijeg u Splitu, Matko Marušić

70. sat

Oblak, Mladen Bjažić; Oblak, Pahulje i vjetar, Josipa Franjić Radulović

71. sat

Tri snježne pahulje, Sunčana Škrinjarić; Animirani film

72. sat

Božić na Čiovu, Marija Drobnjak

73. sat

Odbrojavanje, Mladen Kopjar

74. sat

Dolazak nove godine – osmišljavamo igrokaz

75. sat

Znanjem do vrha

76. sat

Zimski praznici

77. sat

Zima, Mladen Kušec

78. sat

Glagoli – Prošlo, sadašnje i buduće vrijeme

79. sat

Prošlo, sadašnje i buduće vrijeme

80. sat

Bijeli oblaci, Anja Štefan

81. sat

Naranča, Dobriša Cesarić

82. sat

Duge gaće, Mladen Kopjar

83. sat

Odnosi među likovima

84. sat

Razumijevanje pročitanoga 2

85. sat

Glava, Sanja Pilić

86. sat

Moja glava…

87. sat

Svjesno đače, Zlata Kolarić-Kišur

88. sat

Pipi Duga Čarapa, Astrid Lindgren

89. sat

Ovo sam ja (glagoli – ponavljanje)

90. sat

Opisivanje lika (ponavljanje)

91. sat

Lektira: Duh u močvari, Anto Gardaš

92. sat

Lektira: Duh u močvari, Anto Gardaš

93. sat

Duh u močvari, Branko Ištvančić

94. sat

Duh u močvari, Branko Ištvančić

95. sat

Usporedba knjige i filma Duh u močvari

96. sat

Pod maskama, Stjepan Jakševac

97. sat

Grom, Zvonimir Balog

98. sat

Zvuk u filmu

99. sat

Zvuk u filmu

100. sat

S jednog sam lica učio boje, Arsen Dedić

101. sat

Ona + ja, Zlatko Krilić

102. sat

Sada znam 3

103. sat

3. provjera znanja (Glagoli, prošlo, sadašnje i buduće vrijeme)

104. sat

Analiza 3. provjere znanja

105. sat

Bašćanska ploča, Branko Pilaš

106. sat

Lektira: Ja magarac, Zvonimir Balog

107. sat

Proljetna frizura, Vera Zemunić

108. sat

Nedovršena pjesma o proljeću

109. sat

Pravopisna norma (ponavljanje)

110. sat

Pravopisna norma (ponavljanje)

111. sat

Rječnik, pravopis, enciklopedija, leksikon

112. sat

4. provjera znanja (Pravopisna norma)

113. sat

Analiza 4. provjere znanja

114. sat

Plava Ruža, Luko Paljetak

115. sat

Crna Kraljica

116. sat

Muke po bajkama, Kristina Barić

117. sat

Vjetrovi, Zvonimir Balog

118. sat

Dječak koji je zauzdao vjetar

119. sat

Učimo o filmu

120. sat

Mladi filmaši

121. sat

Buđenje šume, Dobriša Cesarić

122. sat

Voda, Darinka Plaček

123. sat

Klepetan i Malena

124. sat

Lijepa priča daleko se čuje

125. sat

Razumijevanje pročitanoga 3

126. sat

Pitanje za majstora, Fabian Lenk

127. sat

Izrada detektivskih priča

128. sat

Lektira: Emil i detektivi, Erich Kastner

129. sat

Lektira: Emil i detektivi, Erich Kastner

130. sat

Imamdan i tajna formula, Ivanka Borovac

131. sat

Književna mreža

132. sat

5. provjera znanja (Književne vrste i pojmovi)

133. sat

Analiza 5. provjere znanja

134. sat

Hrast i trska, prema Ezopu

135. sat

Priče iz začarane šume

137. sat

Poezija i fotografija

138. sat

Neobični uskrsni običaji diljem svijeta

139. sat

Pismo indijanskog poglavice

140. sat

Lektira: Eko Eko, Hrvoje Hitrec

141. sat

Lektira: Eko Eko, Hrvoje Hitrec

142. sat

Znanstvena fantastika

143. sat

Računalo i internet

144. sat

E-pošta

145. sat

Razumijevanje pročitanoga 4

147. sat

Televizijske gliste, Vlasta Vuk

148. sat

Moraš, Sandra Ružić Čajevec

149. sat

Razgovaramo o… ljubavi

150. sat

Kokošja juha

151. sat

Dobra djela

152. sat

Dobra djela

153. sat

Tajanstveno pismo, Dubravka Maleš

154. sat

Pisanje pisma

155. sat

Najjači tata, Mirjana Mrkela

156. sat

Nisi mi više prijateljica, Sanja Polak

157. sat

Šutljiva zemlja, Nina Horvat i dramska skupina

158. sat

Šutljiva zemlja, Nina Horvat i dramska skupina

159. sat

Ponavljanje

160. sat

Ponavljanje

161. sat

Završna provjera znanja (Završni ispit)

162. sat

Analiza završne provjere znanja

163. sat

Kako je Zagreb dobio ime

164. sat

Oda, Aljoša Vuković

165. sat

Lektira: Ivana Brlić-Mažuranić, Regoč

166. sat

Lektira: Ivana Brlić-Mažuranić, Regoč

167. sat

Najbolji dan u mom razredu

168. sat

Moji djelovnici

169. sat

Moji djelovnici

170. sat

Medijska kultura (ponavljanje ili provjera)

171. sat

Cirkusgrad, Ines Škuflić Horvat

172. sat

Cirkusgrad, Ines Škuflić Horvat

173. sat

Što ćeš biti kad odrasteš, Zlatko Krilić

174. sat

Kad odrastem…

175. sat

Tvoja staza, Ratko Zvrko

176. sat

Razgovor o protekloj godini

177. sat

Zaključivanje ocjena

Kutak za ponavljanje

alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white