Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Škrinjica slova i riječi 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– prvi i drugi dio

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Nastavni listići iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– nastavni listići

Nastavni listići iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Videolekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Pružite dlan, Zvonimir Balog

3. sat

Nađi vremena, stari irski zapis

4. sat

Razgovor o organizaciji vremena

5. sat

Djeca diljem svijeta

6. sat

Inicijalna provjera znanja (Ispit predznanja)
Analiza inicijalne provjere znanja

7. sat

Inicijalna provjera znanja (Ispit predznanja)
Analiza inicijalne provjere znanja

8. sat

Ruke, Sanja Kireta

9. sat

Što su ljetos radile…

10. sat

Sjećanje na ljeto (ponavljanje sadržaja 3. razreda)

11. sat

Ponavljanje sadržaja 3. razreda

12. sat

Nečujni govor, Stjepan Lice

13. sat

Sporazumijevanje

14. sat

Upoznajmo Charlieja Chaplina
Mališan, Charlie Chaplin

15. sat

Upoznajmo Charlieja Chaplina
Mališan, Charlie Chaplin

16. sat

Detektivske razglednice

17. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, županija, zavičajnih područja, država i nazivima njihovih stanovnika

18. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, županija, zavičajnih područja, država i nazivima njihovih stanovnika (ponavljanje)

19. sat

Zavičajni govori

20. sat

Pjesničke razglednice

21. sat

Tradicijske igre

22. sat

Patak Mirko

23. sat

Riječ, Božidar Prosenjak

24. sat

Vjetar, Vlatka Medić

25. sat

Broj i rod imenica

26. sat

Broj i rod imenica (ponavljanje)

27. sat

Odrasle osobe, Luko Paljetak

28. sat

Rasprava

29. sat

Radijska emisija

30. sat

Priča o kruhu i nogometu, Tin Kolumbić

31. sat

Jabuke, Luko Paljetak

32. sat

Jesenske muke jednoga Luke, Ivanka Borovac

33. sat

Jesenske muke jednoga Luke, Ivanka Borovac (ponavljanje)

34. sat

Sada znam 1

35. sat

1. provjera znanja (Imenice i imena)

36. sat

Analiza 1. provjere znanja

37. sat

Paunaš, Tito Bilopavlović

38. sat

Limenica, Evan DeRushie

39. sat

Lektira: Telegrafske basne, Gustav Krklec

40. sat

Lektira: Telegrafske basne, Gustav Krklec

41. sat

Svijetlosiva, Sanja Marija Sikirić

42. sat

Opisni i gradivni pridjevi

43. sat

Jesen (pridjevi i pjesničke slike)

44. sat

Sam svoj majstor, Đuro Gavran

45. sat

Odlazak, Ivica Jembrih

46. sat

Pripovjedne tehnike

47. sat

Horvatska domovina, Antun Mihanović

48. sat

Kako je nastao hrvatski „kockasti” grb, Marijan Grakalić; Sažeto prepričavanje

49. sat

Vukovar 1991., Tin Kolumbić

50. sat

Patuljci pojma nemaju, Mladen Kušec

51. sat

List, Gustav Krklec

52. sat

Posvojni pridjevi

53. sat

Razumijevanje pročitanoga 1

54. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena s nastavcima -ov, -ev, -in

55. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena s nastavcima -ski, -ški, -čki

56. sat

Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena na -ov, -ev, -in te -ski, -ški, -čki (ponavljanje)

57. i 58. sat

Lektira: Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak Družba Pere Kvržice, Vladimir Tadej

59. sat

Zimsko jutro

60. sat

Opisivanje

61. sat

Stvaran i slikovit opis

62. sat

Krampus, Nada Iveljić

63. sat

Pridjevi (ponavljanje)

64. sat

Pridjevi (ponavljanje)

65. sat

Moje lutke, Dubravko Horvatić

66. sat

Sada znam 2

67. i 68. sat

2. provjera znanja (Pridjevi) Analiza 2. provjere znanja

69. sat

Lektira: Snijeg u Splitu, Matko Marušić

70. sat

Oblak, Mladen Bjažić; Oblak, Pahulje i vjetar, Josipa Franjić Radulović

71. sat

Tri snježne pahulje, Sunčana Škrinjarić; Animirani film

72. sat

Božić na Čiovu, Marija Drobnjak

73. sat

Odbrojavanje, Mladen Kopjar

74. sat

Dolazak nove godine – osmišljavamo igrokaz

75. sat

Znanjem do vrha
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white