Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Škrinjica slova i riječi 2

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 2
– prvi i drugi dio

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Škrinjica slova i riječi 2
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz
hrvatskoga jezika za
drugi razred osnovne
škole

Škrinjica slova i riječi 2
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Nastavni listići iz
hrvatskoga jezika za
drugi razred osnovne
škole

Škrinjica slova i riječi 2
– nastavni listići

Nastavni listići iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz
hrvatskoga jezika za
drugi razred osnovne
škole

Škrinjica slova i riječi 2
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole
Pisanka iz
hrvatskoga jezika za
drugi razred osnovne
škole

Škrinjica slova i riječi 2
– pisančica B

Pisanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Mladen Kušec, Dobar dan

3. sat

Pozdravi diljem svijeta

6. sat

Ponavljanje

7. sat

Igrajmo se, Zvjezdana Čagalj; Slovo I

8. sat

Slovo I (ponavljanje)

9. sat

AAAAAA; Slovo A

10. sat

Slovo A (ponavljanje)

11. sat

Zagonetke; Slovo O

12. sat

Slovo O (ponavljanje)

13. sat

Jesenski razgovor, Josip Balaško

14. sat

Učena sova, Jadranka Čunčić-Bandov; Slovo U

15. sat

Slovo U (ponavljanje)

16. sat

Kakve je boje potok, Grigor Vitez; Slovo E

17. sat

Slovo E (ponavljanje)

18. sat

Sada znam 1

19. sat

Moja šašava mačka, Ivica Smolec; Slovo M

20. sat

Spašeni mačić, Nada Iveljić
Lektira: Maca papučarica, Ela Peroci

20. sat

Lektira: Maca papučarica, Ela Peroci

21. sat

E, baš hoću, Jadranka Čunčić-Bandov; Slovo N

22. sat

Slova M, N (ponavljanje)

23. sat

Veseli vokali, Stjepan Jakševac

24. sat

Otvornici, zatvornici slog

25. sat

Riječi, Zlata Kolarić-Kišur; Glas, slovo, slog, riječ, rečenica

26. sat

Jesen, Stanislav Femenić; Slovo J

27. sat

Misic, Zvonimir Balog; Slova S, Š

28. sat

Slovo J, S, Š (ponavljanje)

29. sat

Sada znam 2

30. sat

Mala crvena koka i zrno pšenice

31. sat

Priče koje se vide, Nada Iveljić

32. sat

Opisivanje

33. sat

Neuredna slova, Sanja Pilić; Rastavljanje riječi na kraju retka

33. sat

Neuredna slova, Sanja Pilić; Rastavljanje riječi na kraju retka

34. sat

Točka, zarez, upitnik, Valentina Lugomer; Rečenice

35. sat

Ponavljanje
Lektira: Mačak u čizmama, Charles Perrault

38. sat

Lektira: Mačak u čizmama, Charles Perrault

39. sat

Kako se pjesma pravi, Zvonimir Balog; Slovo P

40. sat

Mudri žabac; Jedinice za novac

41. sat

Kupovanje vremena, Zvonimir Balog; Jedinice za vrijeme

42. sat

Jesenje lišće, Stanislav Femenić; Pjesma, kitica, stih

43. sat

Rođendan u mravinjaku; Slovo R

44. sat

Slova P, R (ponavljanje)

45. sat

Poziv i zahvala

46. sat

Ponavljanje

49. sat

Pet minuta više, Nada Iveljić

50. sat

Dom, Ratko Zvrko

51. sat

Vjeverica, Mladen Kušec; Slovo V

52. sat

Tiha, tiha pjesma, Grigor Vitez; Slovo T

53. sat

Kišobrani, Mladen Kušec; Slovo K

54. sat

Sada znam 3

55. sat

Loptica, Petrana Sabolek; Slovo L

56. sat

Dva odgovora, Grigor Vitez; Slovo D

57. sat

Lektira: Stanari u slonu, Dubravko Horvatić

59. sat

Ispričaj priču; Slovo B

60. sat

Slova L, D, B (ponavljanje)

61. sat

U noći svetog Nikole, Ana Kraljević

62. sat

***, Mladen Kušec; Slovo C

63. sat

Čudna priča, Marina Gabelica; Slova Č, Ć

64. sat

Sada znam 4

65. sat

Želja zelene žabice, Marina Gabelica; Slova Z, Ž

66. sat

Fotoalbum; Slovo F

67. sat

Slova Z, Ž, F (ponavljanje)

69. sat

Hrana, Petrana Sabolek; Slovo H

70. i 71. sat

Računalni animirani film

72. sat

Lektira: Božićna bajka, Nada Iveljić

72. sat

Lektira: Djevojčica sa žigicama, Hans Christian Andersen

73. sat

Krispin, praščić koji je imao sve, Ted Dewan

74. i 75. sat

Animacija – optičke igračke

76. sat

Zimska igra, Nada Sabadi

77. sat

Prave glave, Pajo Kanižaj; Slovo G

78. sat

Sada znam 5

79. sat

Ljiljana, Ratko Zvrko; Slovo LJ

80. sat

Čarobnjak riječi, Marina Gabelica; Slovo NJ
Lektira: Carevo novo ruho, Hans Christian Andersen

81. sat

Lektira: Carevo novo ruho, Hans Christian Andersen

82. sat

Đak Đuro, Ivana Herljević; Slovo Đ

83. sat

Dž, Zvonimir Balog; Slovo DŽ

84. sat

Luckasta abeceda, Marina Gabelica

85. sat

Sada znam 6

87. sat

Snjegović, Vesna Marjanović; Imenice

88. sat

Imenice (ponavljanje)

89. sat

Pripovjedne karte

90. sat

Pahuljice, Tamara Vrbanović; Pisanje ije/je/e/i

91. sat

Ije, je (ponavljanje)

92. sat

Snjegović u kaputu, Jadranka Čunčić-Bandov

93. sat

Jedinice za duljinu

94. sat

Snijeg zabijelio Hrvatsku; Grafički prikaz
Lektira: General Kiro miš, Hrvoje Kovačević

95. sat

Lektira: General Kiro miš, Hrvoje Kovačević

96. i 97. sat

Ponavljanje

100. sat

Ah, ta ljubav, Tito Bilopavlović

101. sat

Veliko početno slovo u imenima blagdana i praznika

102. sat

Maskenbalske šale, Jadranka Čunčić-Bandov

102. i 103. sat

Zašto se maskiramo; Mjesni govori i hrvatski standardni jezik

104. sat

Žurigrad, Bina Štampe Žmavc; Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta

105. sat

Rođendanska ulica, Andrea Škribulja Horvat; Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova

106. sat

Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova

107. sat

Vatrogasac, Zlatko Krilić

109. sat

Dobro djelo, Valentina Osejeva

110. sat

Dječji časopisi

111. sat

Lektira: Ružno pače, Hans Christian Andersen

112. sat

Lektira: Ružno pače, Hans Christian Andersen

113. sat

Crna mačka, Ivan Goleš

114. sat

Noćni posjet, Andrea Škribulja Horvat

115. sat

Stvaralačko pisanje

116. sat

Pisanje č i ć

117. sat

Medvjed Ćiro, Marina Gabelica

118. sat

Pisanje – poštivanje pravopisne norme

119. sat

Ponavljanje

121. sat

Da je meni drvo biti, Oton Župančič

122. sat

Kapljica vode, Johann Wolfgang Goethe

124. sat

Obavijest

125. sat

Kakav i takav, Sanja Pilić

126. sat

Jesne i niječne rečenice

127. sat

Kad mama i tata kažu ne, Jadranka Oštarčević

128. sat

Pisanje niječnica

129. sat

Ponavljanje

132. sat

Gospođica Neću, Sunčana Škrinjarić

133. i 134. sat

Radijska igra
Cvjetni pozdravi, Mladen Pokić

135. sat

Cvjetni pozdravi, Mladen Pokić

136. sat

Lektira: Pismo iz Zelengrada, Nevenka Videk

137. sat

Lektira: Pismo iz Zelengrada, Nevenka Videk

138. sat

Uskrsni medo, Jadranka Čunčić-Bandov

139. sat

Ekoporuke, Saša Veronek-Germadnik

140. sat

Radijska reklama

141. sat

Kad bi drveće hodalo, Grigor Vitez

142. sat

Stvaralačko pisanje – Kad bi…

143. sat

Zašto maslačci žure rasti, Nada Sabadi

144. sat

Košulja, Ljubica Balog

146. sat

Crveni balon, Albert Lamorisse

147. sat

Crveni balon, Albert Lamorisse

148. sat

Kako se može štedjeti mama, Enes Kišević

149. sat

Tko je ukrao mamino srce, Ksenija Grozdanić

150. sat

Telefonski razgovor

151. sat

Mica Poštarica, Nada Horvat

152. sat

Poštarska bajka, Karel Čapek

154. sat

Lektira: Poštarska bajka, Karel Čapek

155. sat

Lektira: Poštarska bajka, Karel Čapek

156. sat

Ježeva kućica, Branko Čopić

157. sat

Ježeva kuća, Eva Cvijanović

158. sat

Izgubio se jedan zeleni pas, Pascal Biet

159. sat

Karla, Sanja Polak

160. sat

Opis lika

161. sat

Opis lika

162. sat

Kako živi Antuntun, Grigor Vitez

163. sat

O radiju, Mladen Kušec

164. sat

Ponavljanje

167. sat

Televizija

168. sat

Zgubidan buljooki, Stanislav Marijanović

169. sat

Pitam se, Tito Bilopavlović

170. i 171. sat

Lektira: Grga Čvarak, Ratko Zvrko

172. sat

Morski jež, Luko Paljetak

173. sat

Riba ribi, Jakša Fiamengo

174. sat

Nogometna utakmica, Ratko Zvrko

175. sat

Ljeto u sobi, Miroslav Kovačević

176. sat

Čitanje priča

176. sat

Čitanje priča

177. sat

Ponavljanje
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white