Skip to content
alfa_nastava_logo

Priroda i društvo

Priroda, društvo i ja 2

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Priroda, društvo i ja 2
– radni udžbenik

Radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Priroda, društvo i ja 2
– radni udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Priroda, društvo i ja 2
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Priroda, društvo i ja 2
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Priroda, društvo i ja 2 – udžbenik

1. sat

Priroda, društvo i ja 2 – radna bilježnica

3. sat

Moja prava i dužnosti – 1. dio

3. sat

Moja prava i dužnosti – 2. dio

4. sat

Istražujem svijet – 1. dio

4. sat

Istražujem svijet – 2. dio

5. sat

Uočavam sličnosti i razlike – 1. dio

5. sat

Uočavam sličnosti i razlike – 2. dio

6. sat

Moje susjedstvo – 1. dio

6. sat

Moje susjedstvo – 2. dio

7. sat

Odakle energija? – 1. dio

7. sat

Odakle energija? – 2. dio

8. sat

Prijenos i pretvorba energije – 1. dio

8. sat

Prijenos i pretvorba energije – 2. dio

12. sat

Jesen – promjene u prirodi – 1. dio

12. sat

Jesen – promjene u prirodi – 2. dio

13. sat

Selo i grad u jesen – 1. dio

13. sat

Selo i grad u jesen – 2. dio

16. sat

Koliko je sati? – 1. dio

16. sat

Koliko je sati? – 2. dio

16. sat

Koliko je sati? – 3. dio

18. sat

Mjesec do mjeseca – godina

19. sat

Kalendar

21. sat

Život nekad i danas

24. sat

Obitelj

25. sat

Rodbina

26. sat

Kultura stanovanja

30. sat

Božić i Nova godina

33. sat

Seli i grad zimi

37. sat

Zdravlje

38. sat

Prehrana

40. sat

Zdravstvene ustanove

41. sat

Zaštita voda i okoliša

46. sat

Poljeće – promjene u prirodi

47. sat

Selo i grad u proljeće

50. sat

Prirodni oblici oko moga mjesta

51. sat

Upoznajem selo u kojem živim

51. sat

Upoznajem grad u kojem živim

53. sat

Biljke i životinje moga mjesta

54. sat

Djelatnosti u mome mjestu

55. sat

Kulturne ustanove

56. sat

Baština moga mjesta

59. sat

U prometu

60. sat

Putujem autobusom

61. sat

Putujem vlakom

62. sat

Putujem brodom

63. sat

Putujem zrakoplovom

66. sat

Važni dani za našu domovinu

68. sat

Ljeto – promjene u prirodi

69. sat

Selo i grad ljeti

70. sat

Ljeto u mome mjestu – ponavljanje

Kutak za ponavljanje

U domu
Obitelj i dom – ponavljanje
Božić i Nova godina
Zima – promjene u prirodi (vrijeme, biljke)
Zima – promjene u prirodi (životinje)
Selo i grad zimi
Zima u mome mjestu
Zima u mome mjestu – premetaljka
Dijete
Dijete – dijelovi tijela
Zdravlje
Prehrana
Dijete, zdravlje, prehrana
Zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove – prepoznavanje
Zaštita voda i okoliša
Zdravstvene ustanove, zaštita okoliša
Proljeće – promjene u prirodi
Vjesnici proljeća
Selo i grad u proljeće
Proljeće
Prirodni oblici oko moga mjesta
Upoznajem selo u kojem živim
Upoznajem grad u kojem živim
Biljke i životinje moga mjesta
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white