Skip to content
alfa_nastava_logo

Povijest

Povijest 8

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili zffactoryrolex unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski cheap alexander mcqueen jackets ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz povijesti za osmi razred osnovne škole

Povijest 8
– udžbenik

Udžbenik iz povijesti za osmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole

Povijest 8
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole
Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Školski povijesni
atlas

Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Posljedice Prvog svjetskog rata

3. sat

Pobjednici i poraženi – Versajski poredak

4. sat

Hrvatske zemlje u Kraljevini SHS

5. sat

Stjepan Radić i njegova politička opcija

6. sat

Diktatura Kralja Aleksandra – Šestosječanjska diktatura

7. sat

Hrvatsko pitanje – Banovina Hrvatska

8. sat

Dva različita oblika vlasti

9. sat

Komunistički režim u SSSR – u

10. sat

Fašistički režim u Italiji

11. sat

Nacionalsocijalizam

12. sat

SAD i velika gospodarska kriza

13. sat

Promjene u društvu između dvaju ratova I.

14. sat

Promjene u društvu između dvaju ratova II.

15. sat

Znanost i tehnologija u međuratnom razdoblju I.

16. sat

Znanost i tehnologija u međuratnom razdoblju II.

17. sat

Uzroci Drugog svjetskog rata

18. sat

Drugi svjetski rat: Sile osovine u naletu I.

19. sat

Drugi svjetski rat: Sile osovine u naletu II.

20. sat

Drugi svjetski rat: Prijelomne godine I.

21. sat

Drugi svjetski rat: Prijelomne godine II.

22. sat

Drugi svjetski rat: Završno razdoblje I.

23. sat

Drugi svjetski rat: Završno razdoblje II.

24. sat

Nezavisna Država Hrvatska

25. sat

Partizanski pokret

26. sat

Holokaust

27. sat

Rasni, vjerski, nacionalni i ideološki progoni i zločini I.

28. sat

Rasni, vjerski, nacionalni i ideološki progoni i zločini II.

29. sat

Znanost i tehnologija u vrijeme Drugog svjetskog rata

30. sat

Svijet po završetku Drugog svjetskog rata I.

31. sat

Svijet po završetku Drugog svjetkskog rata II.

32. sat

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji I.

33. sat

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji II.

34. sat

Hrvatsko proljeće

35. sat

Društveni, gospodarski i politički razvoj Istoka i Zapada

36. sat

Od kapitalizma do radničkog samoupravljanja

37. sat

Znanost, tehnologija i mediji u drugoj polovici 20. stoljeća – I.

38. sat

Znanost, tehnologija i mediji u drugoj polovici 20. stoljeća – II.

39. sat

Dekolonizacija – osamostaljenje kolonija

40. sat

Izazovi postkolonijalnog svijeta

41. sat

Pokreti za ljudska i građanska prava

42. sat

Kraj hladnog rata – Slom komunizma u Ist.Europi

43. sat

Jugoslavenska kriza i uvođenje višestranačja

44. sat

Osamostaljenje i međunarodno priznanje

45. sat

EU od nastanlka do danas, Hrvatska u EU

46. sat

Velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku

47. sat

Obrana Hrvatske od velikosrpske i crnogorske agresije

48. sat

Oslobodilačke operacije Hrvatske vojske

49. sat

Operacija Oluja, mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja I. dio

50. sat

Operacija Oluja, mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja II. dio .

51. sat

Rat u Bosni i Hercegovini

52. sat

Strahote rata

53. sat

Umjetnost, religija, kultura i sport u 20. i 21. st.

54. sat

Globalno selo
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white