Skip to content
alfa_nastava_logo

Povijest

Povijest 7

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. clone richard mille rm 52 06A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.valentino 75058 women fashionable rings

Udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Povijest 7
– udžbenik

Udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Povijest 7
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Povijest 7
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole
Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Školski povijesni
atlas

Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Prosvjetiteljstvo donosi promjene

3. sat

Hrvatske zemlje u dr. pol. 18. st.

4. sat

Nastanak Sjedinjenih Američkih država

5. sat

Francusko društvo uoči revolucije

6. sat

Revolucija donosi promjene

7. sat

Nastavak i kraj revolucije

8. sat

Europa u vrijeme Napoleona Bonapartea

9. sat

Novi europski poredak – Bečki kongres

10. sat

Hrvatske zemlje pod francuskom vlašću

11. sat

Prva industrijska revolucija

12. sat

Gradovi su postali veći

13. sat

Radništvo i radnički pokreti

14. sat

Industrijalizacija se širi

15. sat

Industrijalizacija hrvatskih gradova

16. sat

Mogracije Hrvata i ostalih europskih naroda do početka 20. st.

17. sat

Konzervativci, liberali i demokrati

18. sat

Predpreporodno doba

19. sat

Hrvatski narodni preporod 1.

20. sat

Hrvatski narodni preporod 2.

21. sat

Narodni preporod među Hrvatima izvan Banske Hrvatske

22. sat

Proljeće naroda, revolucije 1848./1849.

23. sat

Odjek revolucije u Hrvatskoj

24. sat

Kultura umjetnost i svakodnevnica …

25. sat

Kultura u Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20.st.

26. sat

Hrvatska u vrijeme novog apsolutizma

27. sat

Hrvatska u Austro – Ugarskoj monarhiji

28. sat

Modernizacija Hrvatske za vrijeme I. Mažuranića

29. sat

Ukidanje Vojne krajine

30. sat

Ban Khuen Hedevary

31. sat

Hrvatska na početku 20. st.

32. sat

Interesi velikih sila u jugoistočnoj Europi

33. sat

Imperijalizam i kolonijalizam

34. sat

Vojno – politički savezi i krize uoči Prvog svjetskog rata

35. sat

Prvi svjetski rat, povod i početak rata

36. sat

Prvi svjetski rat – nastavak rata

37. sat

Prvi svjetski rat – završetak rata

38. sat

Raspad Austro – Ugarske i nastanak Kraljevstva SHS

39. sat

Hrvatska u Prvom svjetskom ratu

40. sat

Širenje SAD a – Izborna tema

41. sat

Građanski rat u Sad – u – Izborna tema

42. sat

Europa u drugoj pol. 19.st.
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white