Skip to content
alfa_nastava_logo

Povijest

Povijest 6

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima replicas rolex oyster perpetual date 115200 2mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Povijest 6
– udžbenik

Udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Povijest 6
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Povijest 6
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole
Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Školski povijesni
atlas

Atlas iz povijesti za peti do osmi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa

2. sat

Bizant – carstvo na tri kontinenta

3. sat

Europski Zapad u ranom srednjem vijeku

4. sat

Susret kršćanstva i islama

5. sat

Arapi i Židovi u dodiru s Europskim zapadom

6. sat

Križarski ratovi

7. sat

Razvoj srednjovjekovnih monarhija

8. sat

Apsolutne i parlamentarne monarhije

9. sat

U novoj domovini

10. sat

Od kneževine do kraljevstva

11. sat

Kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije

12. sat

U zajedničkoj s Ugarskom

13. sat

Vrhunac hrvatskog srednjovjekovlja

15. sat

Ranosrednjovjekovno hrvatsko društvo

16. sat

Odnos hrvatskog i vladara

17. sat

Srednjovjekovna Bosna

18. sat

Kršćanstvo – temelj srednjovjekovne kulture

19. sat

Crkva u Hrvata

20. sat

Crkva u srednjem vijeku

21. sat

Crkva između reformacije i protureformacije

22. sat

Feudalni posjed i feudalni odnosi

23. sat

Život u gradu

24. sat

Život na selu

25. sat

Život plemića i vitezova

26. sat

Obrt, trgovina i novac u srednjem vijeku

27. sat

Porast stanovništva i razvoj gradova

28. sat

Razvoj gradova u hrvatskim zemljama

29. sat

Dubrovnik – uspon moćne republike

30. sat

Zlatno doba Dubrovnika

31. sat

Europljani otkrivaju svijet

32. sat

Europljani otkrivaju svijet II.

33. sat

Izumi i tehnički napredak

34. sat

Kultura i umjetnost u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj

35. sat

Vrijeme katedrala

36. sat

Početak novog doba

37. sat

Umjetnost renesanse

38. sat

Umjetnost baroka

39. sat

Europa u sjeni polumjeseca

40. sat

Stogodišnji hrvatsko – turski rat, do izbora Habsburgovaca

41. sat

Oslobođenje hrvatskih zemalja od Turaka

42. sat

Dalmacija i Istra pod Mletačkom vlašću

43. sat

Hrvatski krajevi i Bosna pod Turcima

44. sat

Istra u srednjem vijeku
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white