Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Otkrivamo matematiku 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– nastavni listići (dodatna)

Nastavni listići iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat i inicijalno ponavljanje

2. sat

Ponavljanje: Brojevi do 10 000

3. sat

Ponavljanje: Uspoređivanje brojeva do 10 000

4. sat

Ponavljanje: Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

5. sat

Ponavljanje: Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

6. sat

Ponavljanje: Množenje i dijeljenje do 1 000

7. sat

Ponavljanje: Množenje i dijeljenje do 1 000

8. sat

Ponavljanje: Redoslijed računskih radnji

9. sat

Ponavljanje: Redoslijed računskih radnji

12. sat

Višekratnici broja 10 000

13. sat

Brojevi do 100 000

14. sat

Brojevi do 100 000 – vježbanje

15. sat

Višekratnici broja 100 000

16. sat

Brojevi do milijun

17. sat

Brojevi do 100 000 – vježbanje

18. sat

Mjesna vrijednost znamenke

19. sat

Mjesna vrijednost znamenke – vježbanje

20. sat

Nizovi brojeva do milijun

21. sat

Nizovi brojeva do milijun – vježbanje

22. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun

23. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun – vježbanje

24. sat

Podatci

25. sat

Podatci – vježbanje

26. sat

Što je vjerojatnije?

27. sat

Što je vjerojatnije? – vježbanje

28. sat

Naučili smo: Brojevi do 1 000 000 – ponavljanje

29. sat

Naučili smo: Brojevi do 1 000 000 – ponavljanje

32. sat

Zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

33. sat

Zbrajanje četveroznamenkastih brojeva – vježbanje

34. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva

35. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

36. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

37. sat

Oduzimanje četveroznamenkastih brojeva

38. sat

Oduzimanje četveroznamenkastih brojeva – vježbanje

39. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva

40. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

41. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

42. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

43. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja – vježbanje

44. sat

Jednakost i nejednakost

45. sat

Jednakost i nejednakost – vježbanje

46. sat

Naučili smo: Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

47. sat

Naučili smo: Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

50. sat

Ponavljanje sadržaja iz geometrije

51. sat

Ponavljanje sadržaja iz geometrije

52. sat

Ponavljanje sadržaja do 3. razreda – geometrija

53. sat

Ponavljanje sadržaja do 3. razreda – geometrija

54. sat

Kružnica, krug i polumjer

55. sat

Kružnica, krug i polumjer – vježbanje

57. sat

Kut – vježbanje

58. sat

Točke u kutu

59. sat

Pravi kut

60. sat

Crtanje pravog kuta

61. sat

Vrste kutova

62. sat

Vrste kutova – vježbanje

63. sat

Vrste kutova – vježbanje

Kutak za ponavljanje

alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white