Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Otkrivamo matematiku 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– nastavni listići (dodatna)

Nastavni listići iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat i inicijalno ponavljanje

2. sat

Ponavljanje: Brojevi do 10 000

3. sat

Ponavljanje: Uspoređivanje brojeva do 10 000

4. sat

Ponavljanje: Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

5. sat

Ponavljanje: Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

6. sat

Ponavljanje: Množenje i dijeljenje do 1 000

7. sat

Ponavljanje: Množenje i dijeljenje do 1 000

8. sat

Ponavljanje: Redoslijed računskih radnji

9. sat

Ponavljanje: Redoslijed računskih radnji

12. sat

Višekratnici broja 10 000

13. sat

Brojevi do 100 000

14. sat

Brojevi do 100 000 – vježbanje

15. sat

Višekratnici broja 100 000

16. sat

Brojevi do milijun

17. sat

Brojevi do 100 000 – vježbanje

18. sat

Mjesna vrijednost znamenke

19. sat

Mjesna vrijednost znamenke – vježbanje

20. sat

Nizovi brojeva do milijun

21. sat

Nizovi brojeva do milijun – vježbanje

22. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun

23. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun – vježbanje

24. sat

Podatci

25. sat

Podatci – vježbanje

26. sat

Što je vjerojatnije?

27. sat

Što je vjerojatnije? – vježbanje

28. sat

Naučili smo: Brojevi do 1 000 000 – ponavljanje

29. sat

Naučili smo: Brojevi do 1 000 000 – ponavljanje

32. sat

Zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

33. sat

Zbrajanje četveroznamenkastih brojeva – vježbanje

34. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva

35. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

36. sat

Zbrajanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

37. sat

Oduzimanje četveroznamenkastih brojeva

38. sat

Oduzimanje četveroznamenkastih brojeva – vježbanje

39. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva

40. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

41. sat

Oduzimanje ostalih višeznamenkastih brojeva – vježbanje

42. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

43. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja – vježbanje

44. sat

Jednakost i nejednakost

45. sat

Jednakost i nejednakost – vježbanje

46. sat

Naučili smo: Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

47. sat

Naučili smo: Zbrajanje i oduzimanje do 1 000 000

50. sat

Ponavljanje sadržaja iz geometrije

51. sat

Ponavljanje sadržaja iz geometrije

52. sat

Ponavljanje sadržaja do 3. razreda – geometrija

53. sat

Ponavljanje sadržaja do 3. razreda – geometrija

54. sat

Kružnica, krug i polumjer

55. sat

Kružnica, krug i polumjer – vježbanje

57. sat

Kut – vježbanje

58. sat

Točke u kutu

59. sat

Pravi kut

60. sat

Crtanje pravog kuta

61. sat

Vrste kutova

62. sat

Vrste kutova – vježbanje

63. sat

Vrste kutova – vježbanje

65. sat

Opseg trokuta

66. sat

Opseg trokuta – vježbanje

67. sat

Pravokutni trokut

68. sat

Crtanje pravokutnoga trokuta

69. sat

Crtanje pravokutnoga trokuta – vježbanje

70. sat

Naučili smo: Geometrija – 1. dio – ponavljanje

71. sat

Naučili smo: Geometrija – 1. dio – ponavljanje

74. sat

Jednakostraničan trokut

75. sat

Jednakostraničan trokut – vježbanje

76. sat

Jednakokračan trokut

77. sat

Jednakokračan trokut – vježbanje

78. sat

Raznostraničan trokut

79. sat

Raznostraničan trokut – vježbanje

80. sat

Pravokutnik i kvadrat

81. sat

Pravokutnik i kvadrat – vježbanje

82. sat

Površina

83. sat

Mjerenje površine

84. sat

Mjerenje površine – vježbanje

85. sat

Mjerne jedinice za površinu

86. sat

Mjerne jedinice za površinu – vježbanje

87. sat

Mjerne jedinice za površinu – vježbanje

88. sat

Koliko u metru kvadratnom ima decimetara kvadratnih?

89. sat

Koliko u metru kvadratnom ima decimetara kvadratnih? – vježbanje

90. sat

Naučili smo: Geometrija – 2. dio – ponavljanje

91. sat

Naučili smo: Geometrija – 2. dio – ponavljanje

94. sat

Množenje

95. sat

Množenje – vježbanje

96. sat

Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim

97. sat

Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim – vježbanje

98. sat

Množenje višekratnikom dekadske jedinice

99. sat

Množenje višekratnikom dekadske jedinice – vježbanje

100. sat

Množenje višekratnikom dekadske jedinice – vježbanje

101. sat

Množenje dvoznamenkastih brojeva

102. sat

Množenje dvoznamenkastih brojeva – vježbanje

103. sat

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim

104. sat

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim – vježbanje

105. sat

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim – vježbanje

106. sat

Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim – vježbanje

107. sat

Naučili smo: Pisano množenje velikim brojevima – ponavljanje

108. sat

Naučili smo: Pisano množenje velikim brojevima – ponavljanje

111. sat

Dijeljenje – vježbanje

112. sat

Dijeljenje – vježbanje

113. sat

Dijeljenje – vježbanje

114. sat

Dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim

115. sat

Dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim

116. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 20)

117. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 20) – vježbanje

118. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 28)

119. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 28) – vježbanje

120. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 70, 626 : 74)

121. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (626 : 70, 626 : 74) – vježbanje

122. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (1 008 : 56)

123. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (1 008 : 56) – vježbanje

124. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (1 008 : 56) – vježbanje

125. sat

Dijeljenje dvoznamenkastim brojem (1 008 : 56) – vježbanje

126. sat

Veza množenja i dijeljenja

127. sat

Veza množenja i dijeljenja – vježbanje

128. sat

Veza množenja i dijeljenja – vježbanje

129. sat

Redoslijed računskih radnji

130. sat

Redoslijed računskih radnji

131. sat

Redoslijed računskih radnji – vježbanje

132. sat

Redoslijed računskih radnji – vježbanje

133. sat

Naučili smo: Pisano dijeljenje velikih brojeva

134. sat

Naučili smo: Pisano dijeljenje velikih brojeva

137. sat

Računanje s volumenom tekućine

138. sat

Računanje s volumenom tekućine – vježbanje

139. sat

Što znam o mjerenju?

140. sat

Što znam o mjerenju? – vježbanje

Kutak za ponavljanje

Pravi kut
Crtanje pravog kuta
Vrste kutova
Trokut
Opseg trokuta
Pravokutni trokut – 15 dijelova
Pravokutni trokut – 21 dio
Crtanje pravokutnoga trokuta
Jednakostraničan trokut
Jednakokračan trokut
Raznostraničan trokut
Trokuti
Pravokutnik i kvadrat
Površina – 8 dijelova
Površina – 21 dio
Mjerenje površine
Mjerne jedinice za površinu
Mjerne jedinice za duljinu i površinu
Koliko u metru kvadratnom ima decimetara kvadratnih?
Množenje
Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim
Množenje dvoznamenkastih brojeva
Množenje višeznamenkastih brojeva dvoznamenkastim
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white