Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Otkrivamo matematiku 3

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 3
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 3
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za treći razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 3
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za treći razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za treći razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 3
– nastavni listići (dodatni)

Nastavni listići iz matematike za treći razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za treći razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 3
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za treći razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat i inicijalno ponavljanje

2. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

3. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

4. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

5. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

6. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

7. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

8. sat

Ponavljanje sadržaja drugog razreda

11. sat

Pisanje i čitanje višekratnika broja 100

12. sat

Brojevi do 1 000

13. sat

Brojevi do 1 000 (ponavljanje)

14. sat

Brojevi veći od 1 000

15. sat

Prikazujemo podatke (ponavljanje)

16. sat

Tablica mjesnih vrijednosti

17. sat

Nula kao znamenka

18. sat

Nula kao znamenka (ponavljanje)

19. sat

Uspoređivanje stotica

20. sat

Uspoređivanje brojeva do 10 000

21. sat

Uspoređivanje brojeva do 10 000 (ponavljanje)

22. sat

Zbrajanje i oduzimanje stotica

23. sat

Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja

24. sat

Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja

25. sat

Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja – zbroj jedinica veći od 9

26. sat

Oduzimanje jednoznamenkastog od troznamenkastog broja

27. sat

Oduzimanje jednoznamenkastog od troznamenkastog broja

28. sat

Oduzimanje jednoznamenkastog od troznamenkastog broja

29. sat

Naučili smo: Brojevi do 10 000 (ponavljanje)

30. sat

Naučili smo: Brojevi do 10 000 (ponavljanje)

33. sat

Pisano zbrajanje (24 + 32)

34. sat

Pisano zbrajanje (24 + 32) (ponavljanje)

35. sat

Pisano zbrajanje (24 + 38)

36. sat

Pisano zbrajanje (24 + 38) (ponavljanje)

37. sat

Pisano oduzimanje (47 – 32)

38. sat

Pisano oduzimanje (47 – 32) (ponavljanje)

39. sat

Pisano oduzimanje (42 – 25)

40. sat

Pisano oduzimanje (42 – 25) (ponavljanje)

41. sat

Slovo kao znak za broj

42. sat

Slovo kao znak za broj (ponavljanje)

43. sat

Naučili smo: Pisano zbrajanje i oduzimanje (ponavljanje)

44. sat

Pisano zbrajanje (214 + 322)

45. sat

Pisano zbrajanje (214 + 328)

46. sat

Pisano zbrajanje (234 + 292)

47. sat

Pisano zbrajanje (234 + 398)

48. sat

Pisano zbrajanje (234 + 398) (ponavljanje)

49. sat

Pisano oduzimanje (684 – 322)

50. sat

Pisano oduzimanje (684 – 327)

51. sat

Pisano oduzimanje (684 – 327) (ponavljanje)

52. sat

Pisano oduzimanje (634 – 352)

53. sat

Pisano oduzimanje (634 – 352) (ponavljanje)

54. sat

Pisano oduzimanje (634 – 357)

55. sat

Pisano oduzimanje (634 – 357) (ponavljanje)

56. sat

Pisano oduzimanje (634 – 357) (ponavljanje)

57. sat

Naučili smo: Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1 000 (ponavljanje)

58. sat

Naučili smo: Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1 000 (ponavljanje)

61. sat

Naučili smo: Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1 000 (ponavljanje)

63. sat

Polupravac i dužina

64. sat

Pravci koji se sijeku

65. sat

Usporedni pravci

66. sat

Crtanje usporednih pravaca

67. sat

Crtanje usporednih pravaca (ponavljanje)

68. sat

Okomiti pravci

69. sat

Crtanje okomitih pravaca

70. sat

Crtanje okomitih pravaca (ponavljanje)

71. sat

Ponavljanje

72. sat

Mjerne jedinice za duljinu

73. sat

Mjerne jedinice za duljinu (ponavljanje)

74. sat

Koliko u metru ima milimetara?

75. sat

Koliko u metru ima milimetara? (ponavljanje)

76. sat

Kružnica

77. sat

Prenošenje dužina

78. sat

Prenošenje dužina (ponavljanje)

79. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata

80. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata (ponavljanje)

81. sat

Opseg geometrijskog lika

82. sat

Opseg geometrijskog lika (ponavljanje)

83. sat

Naučili smo: Pravac, kružnica, mjerenje (ponavljanje)

86. sat

Množenje i dijeljenje jednoznamenkastih brojeva (ponavljanje)

87. sat

Množenje zbroja brojem

88. sat

Množenje zbroja brojem (ponavljanje)

89. sat

Množenje brojevima 10 i 100

90. sat

Dijeljenje brojeva s 10 i 100

91. sat

Množenje više faktora

92. sat

Množenje (3 x 50)

93. sat

Množenje (3 x 50) (ponavljanje)

94. sat

Množenje (3 x 52)

95. sat

Množenje (3 x 52) (ponavljanje)

96. sat

Pisano množenje (31 x 2)

97. sat

Pisano množenje (31 x 2) (ponavljanje)

98. sat

Pisano množenje (24 x 3)

99. sat

Pisano množenje (24 x 3) (ponavljanje)

100. sat

Pisano množenje (42 x 3)

101. sat

Pisano množenje (42 x 3) (ponavljanje)

102. sat

Pisano množenje (45 x 3)

103. sat

Pisano množenje (45 x 3) (ponavljanje)

104. sat

Naučili smo: Pisano množenje (ponavljanje)

105. sat

Naučili smo: Pisano množenje (ponavljanje)

108. sat

Dijeljenje zbroja brojem

109. sat

Dijeljenje (60 : 3)

110. sat

Pisano dijeljenje (62 : 2)

111. sat

Pisano dijeljenje (62 : 2) (ponavljanje)

112. sat

Pisano dijeljenje (242 : 2)

113. sat

Pisano dijeljenje (242 : 2) (ponavljanje)

114. sat

Dijeljenje s ostatkom

115. sat

Pisano dijeljenje (49 : 2)

116. sat

Pisano dijeljenje (75 : 3)

117. sat

Pisano dijeljenje (76 : 3) (ponavljanje)

118. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim

119. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim (ponavljanje)

120. sat

Pisano dijeljenje (456 : 5)

121. sat

Pisano dijeljenje (456 : 5) (ponavljanje)

122. sat

Redoslijed računskih radnji

123. sat

Redoslijed računskih radnji (ponavljanje)

124. sat

Naučili smo: Pisano dijeljenje (ponavljanje)

125. sat

Naučili smo: Pisano dijeljenje (ponavljanje)

128. sat

Mjerenje mase

129. sat

Mjerenje mase (ponavljanje)

130. sat

Računanje s masom

131. sat

Računanje s masom (ponavljanje)

132. sat

Mjerenje obujma tekućine

133. sat

Mjerenje obujma tekućine (ponavljanje)

134. sat

Računamo s volumenom

135. sat

Računamo s volumenom (ponavljanje)

136. sat

Naučili smo: Masa i volumen (ponavljanje)

137. sat

Naučili smo: Masa i volumen (ponavljanje)

140. sat

Završno ponavljanje

141. sat

Završno ponavljanje

142. sat

Završno ponavljanje

Kutak za ponavljanje

Pisano oduzimanje (684 – 327)
Pisano oduzimanje (634 – 352)
Pisano oduzimanje (634 – 357)
Naučili smo: Pisano oduzimanje do 1 000
Pravac
Polupravac i dužina
Pravci koji se sijeku
Usporedni pravci
Crtanje usporednih pravaca
Okomiti pravci
Crtanje okomitih pravaca
Mjerne jedinice za duljinu
Koliko u metru ima milimetara?
Šestar
Kružnica
Prenošenje dužina
Crtanje pravokutnika i kvadrata – 6 dijelova
Crtanje pravokutnika i kvadrata – 24 dijela
Opseg trokuta
Opseg pravokutnika i kvadrata
Množenje zbroja brojem
Množenje brojevima 10 i 100
Dijeljenje brojeva s 10 i 100
Množenje više faktora
Množenje (3 x 50)
Množenje (3 x 52)
Pisano množenje (31 x 2)
Pisano množenje (24 x 3)
Pisano množenje (42 x 3)
Pisano množenje (45 x 3)
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white