Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Otkrivamo matematiku 2

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– nastavni listići (integrirani)

Nastavni listići iz matematike za drugi razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– nastavni listići (dodatni)

Nastavni listići iz matematike za drugi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za drugi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 2
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za drugi razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Brojevi do 10 – vježbam

3. sat

Brojevi do 10 – vježbam

4. sat

Brojevi do 20 – vježbam

5. sat

Brojevi do 20 – vježbam

6. sat

Ponavljanje

9. sat

Pisanje i čitanje desetica

10. sat

Pisanje i čitanje brojeva do 100

11. sat

Pisanje i čitanje brojeva do 100 – vježbam

12. sat

Kune i lipe

13. sat

Kune i lipe – vježbam

14. sat

Uspoređivanje desetica

15. sat

Uspoređivanje brojeva do 100

16. sat

Uspoređivanje brojeva do 100 – vježbam

17. sat

Redni brojevi

18. sat

Ponavljanje

19. sat

Rimske brojke

20. sat

Rimske brojke

21. sat

Mjerne jedinice za vrijeme: sat, minuta, sekunda

22. sat

Mjerne jedinice za vrijeme: dan, tjedan, mjeseec, godina

23. sat

Mjerne jedinice za vrijeme – vježbam

24. sat

Što je moguće, a što nemoguće?

25. sat

Što je moguće, a što nemoguće?

26. sat

Naučili smo: Brojevi do 100

27. sat

Naučili smo: Brojevi do 100

28. sat

Znam više, mogu više 1 – vježbam

31. sat

Zbrajanje i oduzimanje desetica

32. sat

Zbrajanje i oduzimanje desetica – vježbam

33. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

34. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 (30 + 5, 35 – 5)

35. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 (32 + 6, 38 – 6)

36. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 (32 + 6, 38 – 6) – vježbam

37. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 (27 + 3, 30 – 3)

38. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 100 (27 + 3, 30 – 3) – vježbam

39. sat

Zamjena mjesta pribrojnika

40. sat

Zagrade i zbrajanje

41. sat

Zagrade i zbrajanje – vježbam

42. sat

Zagrade i oduzimanje

43. sat

Zagrade i oduzimanje – vježbam

44. sat

Lijeva i desna strana jednakosti

45. sat

Lijeva i desna strana jednakosti – vježbam

46. sat

Zbrajanje (28 + 3)

47. sat

Zbrajanje (28 + 3) – vježbam

48. sat

Zbrajanje (28 + 3) – vježbam

49. sat

Oduzimanje (31 – 3)

50. sat

Oduzimanje (31 – 3) – vježbam

51. sat

Oduzimanje (31 – 3) – vježbam

52. sat

Zbrajanje i oduzimanje (28 + 3, 31 – 3) – vježbam

53. sat

NAUČILI SMO: Zbrajanje i oduzimanje 100 – vježbam

54. sat

NAUČILI SMO: Zbrajanje i oduzimanje 100 – vježbam

55. sat

ZNAM VIŠE, MOGU VIŠE 2 – vježbam

58. sat

Zbrajanje (40 + 23)

59. sat

Zbrajanje (40 + 23) – vježbam

60. sat

Oduzimanje (54 – 30)

61. sat

Oduzimanje (54 – 30) – vježbam

62. sat

Zbrajanje (24 + 31)

63. sat

Zbrajanje (24 + 31) – vježbam

64. sat

Oduzimanje (33 – 21)

65. sat

Oduzimanje (33 – 21) – vježbam

66. sat

Ponavljanje

67. sat

Zbrajanje (28 + 43)

68. sat

Zbrajanje (28 + 43) – vježbam

69. sat

Oduzimanje (71 – 43)

70. sat

Oduzimanje (71 – 43) – vježbam

71. sat

Zbrajanje i oduzimanje (28 + 43, 71 – 43) – vježbam

72. sat

Zbrajanje i oduzimanje više brojeva

73. sat

Zbrajanje i oduzimanje više brojeva – vježbam

74. sat

Zbrajanje i oduzimanje više brojeva – vježbam

75. sat

NAUČILI SMO: Zbrajanje i oduzimanje do 100 – vježbam

76. sat

ZNAM VIŠE, MOGU VIŠE 3 – vježbam

79. sat

Dužina

80. sat

Oznaka za dužinu

81. sat

Dužine na likovima i tijelima

82. sat

Mjerenje dužine

83. sat

Mjerenje dužine – vježbam

84. sat

Mjerenje dužine – vježbam

85. sat

Koliko u metru ima centimetara

86. sat

Koliko u metru ima centimetara – vježbam

87. sat

Ponavljanje

90. sat

Što je množenje?

91. sat

Faktori i umnožak

92. sat

Zamjena mjesta faktora

93. sat

Što je dijeljenje?

94. sat

Brojevi u dijeljenju – djeljenik, djelitelj i količnik

95. sat

Množenje broja 2

96. sat

Dijeljenje brojem 2

97. sat

Množenje broja 2 i dijeljenje brojem 2 – vježbam

98. sat

Parni i neparni brojevi

99. sat

Množenje broja 10

100. sat

Dijeljenje brojem 10

101. sat

Množenje broja 10 i dijeljenje brojem 10 – vježbam

102. sat

Množenje broja 5

103. sat

Dijeljenje brojem 5

104. sat

Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5 – vježbam

105. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji

106. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji – vježbam

107. sat

Množenje broja 3

108. sat

Dijeljenje brojem 3

109. sat

Množenje broja 3 i dijeljenje brojem 3 – vježbam

110. sat

Prikazujemo podatke

111. sat

NAUČILI SMO: Množenje i dijeljenje – vježbam

112. sat

Ponavljanje

113. sat

ZNAM VIŠE, MOGU VIŠE 4 – vježbam

116. sat

Množenje broja 1

117. sat

Dijeljenje brojem 1

118. sat

Broj 0 u množenju

119. sat

Nula i dijeljenje

120. sat

Množenje broja 4

121. sat

Dijeljenje brojem 4

122. sat

Množenje broja 4 i dijeljenje brojem 4 – vježbam

123. sat

Množenje broja 6

124. sat

Dijeljenje brojem 6

125. sat

Množenje broja 6 i dijeljenje brojem 6 – vježbam

126. sat

Veza množenja i dijeljenja

128. sat

Zagrade – vježbam

129. sat

Množenje i dijeljenje brojem 7

130. sat

Množenje i dijeljenje brojem 7 – vježbam

131. sat

Množenje i dijeljenje brojem 8

132. sat

Množenje i dijeljenje brojem 8 – vježbam

133. sat

Množenje i dijeljenje brojem 9

134. sat

Množenje i dijeljenje brojem 9 – vježbam

135. sat

Igre s tablicom množenja

136. sat

Igre s tablicom množenja – vježbam

137. sat

Naučili smo: Množenje i dijeljenje 2 – vježbam

138. sat

ZNAM VIŠE, MOGU VIŠE 5 – vježbam

141. sat

Vježbanje i ponavljanje

142. sat

Vježbanje i ponavljanje

Kutak za ponavljanje

NAUČILI SMO: Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje (28 + 43)
Oduzimanje (54 – 30)
Zbrajanje (40+23) i oduzimanje (54-30)
Zbrajanje (40+23) i oduzimanje (54-30)
Oduzimanje (33– 21)
Zbrajanje (28 + 43)
Oduzimanje (71 – 43)
Zbrajanje i oduzimanje (28 + 43, 71 – 43)
Zbrajanje i oduzimanje više brojeva
Zbrajanje i oduzimanje više brojeva
Zbrajanje i oduzimanje do 100 – vježbam
Dužina
Oznaka za dužinu
Dužine na likovima i tijelima
Mjerenje dužine
Koliko u metru ima centimetara
Što je množenje?
Faktori i umnožak
Brojevi u dijeljenju – djeljenik, djelitelj i količnik
Množenje broja 2
Dijeljenje brojem 2
Parni i neparni brojevi
Množenje broja 10
Dijeljenje brojem 10
Množenje broja 5
Dijeljenje brojem 5
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white