Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Otkrivamo matematiku 1

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– prvi dio

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– nastavni listići (integrirani)

Nastavni listići iz matematike za prvi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za prvi razred osnovne škole
Nastavni listići iz matematike za prvi razred osnovne škole

Otkrivamo matematiku 1
– nastavni listići (dodatni)

Nastavni listići iz matematike za prvi razred osnovne škole

Videolekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Veći, manji

3. sat

Veći, manji, vježba

4. sat

Kvadar, kocka, piramida

5. sat

Kvadar, kocka, piramida, vježba

6. sat

Kugla, valjak, stožac

7. sat

Kugla, valjak, stožac, vježba

9. sat

Pravokutnik i kvadrat

10. sat

Krug i trokut

11. sat

Geometrijska tijela i likovi, ponavljanje

14. sat

Spajanje točaka crtom

15. sat

Naučili smo: geometrijska tijela i likovi

18. sat

Brojevi 1 i 2

20. sat

Brojevi 1, 2 ,3 – vježbam

21. sat

Tablica

22. sat

Tablica – vježbam

24. sat

Broj 4 – vježbam

26. sat

Broj 5 – vježbam

27. sat

Jednako

28. sat

Jednako – vježbam

29. sat

Veći od, manji od

30. sat

Veći od, manji od – vježbam

31. sat

Naučili smo 1, 2, 3, 4, 5 – vježbam

32. sat

Naučili smo 1, 2, 3, 4, 5 – vježbam

35. sat

Jedan više, jedan manje

36. sat

Jedan više, jedan manje – vježbam

37. sat

Brojevna crta

38. sat

Brojevna crta – vježbam

39. sat

Rastavljanje brojeva

40. sat

Rastavljanje brojeva – vježbam

41. sat

Zbrajanje

42. sat

Zbrajanje – vježbam

43. sat

Pribrojnici i zbroj

44. sat

Pribrojnici i zbroj – vježbam

45. sat

Zamjena mjesta pribrojnika

46. sat

Zamjena mjesta pribrojnika – vježbam

47. sat

Oduzimanje

48. sat

Oduzimanje – vježbam

49. sat

Umanjenik, umanjitelj, razlika

50. sat

Umanjenik, umanjitelj, razlika – vježbam

52. sat

Broj 0 – vježbam

53. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 5 – vježbam

54. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 5 – vježbam

58. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 6 – vježbam

60. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 7 – vježbam

62. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 8 – vježbam

64. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 9 – vježbam

65. sat

Broj 10

66. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

67. sat

Hrvatski novac

68. sat

Hrvatski novac – vježbam

69. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

70. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja – vježbam

71. sat

Zadatci riječima

72. sat

Zadatci riječima – vježbam

73. sat

Naučili smo brojeve 6, 7, 8, 9, 10

74. sat

Naučili smo brojeve 6, 7, 8, 9, 10 – vježbam

77. sat

Brojevi od 11 do 20

78. sat

Brojevi od 11 do 20 – vježbam

79. sat

Jedinice i desetice

80. sat

Jedinice i desetice – vježbam

81. sat

Znamenke

82. sat

Znamenke – vježbam

83. sat

Uspoređivanje brojeva

84. sat

Uspoređivanje brojeva – vježbam

85. sat

Redni brojevi – vježbam

86. sat

Redni brojevi – vježbam

87. sat

Naučili smo: brojevi do 20 – vježbam

88. sat

Naučili smo: brojevi do 20 – vježbam

91. sat

Zbrajanje i oduzimanje (10 + 3, 13 – 3)

92. sat

Zbrajanje i oduzimanje (10 + 3, 13 – 3) – vježbam

93. sat

Zbrajanje i oduzimanje (10 + 3, 13 – 3) – vježbam

94. sat

Zbrajanje i oduzimanje (12 + 3, 15 – 3)

95. sat

Zbrajanje i oduzimanje (12 + 3, 15 – 3)

96. sat

Zbrajanje i oduzimanje (12 + 3, 15 – 3) – vježbam

97. sat

Zbrajanje i oduzimanje (12 + 3, 15 – 3) – vježbam

98. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

99. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

100. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3)

101. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3)

102. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

103. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

104. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

105. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

106. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

107. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3) – vježbam

108. sat

Oduzimanje (11 – 3)

109. sat

Oduzimanje (11 – 3)

110. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

111. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam
Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

112. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

113. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

114. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

115. sat

Oduzimanje (11 – 3) – vježbam

116. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3, 11 – 3) – vježbam

117. sat

Zbrajanje i oduzimanje (8 + 3, 11 – 3) – vježbam

118. sat

Oduzimanje (17 – 15)

119. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

120. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

121. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

122. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

123. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

124. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

125. sat

Oduzimanje (17 – 15) – vježbam

126. sat

Naučili smo zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

127. sat

Naučili smo zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

130. sat

Završno ponavljanje

131. sat

Završno ponavljanje

132. sat

Završno ponavljanje

133. sat

Završno ponavljanje

Kutak za ponavljanje

alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-540
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white