Skip to content
alfa_nastava_logo

Odgojni predmeti

Odgojni predmeti 4

Likovna kultura 4

Lekcije

1. sat

Moj neobični suncokret

2. sat

Crte se kreću

3. sat

Harmonija oblika

4. sat

Slikajmo kao Pollock

5. sat

Slikamo kao Mato Celestin Medović

6. sat

Svjetski dan životinja

7. sat

Park iz ptičje perspektive

8. sat

Dizajn vjetrenjače

9. sat

Moja građevina

10. sat

Crveni fićo

11. sat

Naš mural

12. sat

Moja skulptura

13. sat

Moja skulptura

14. sat

Snjegović u noći

15. sat

Što smo naučili

16. sat

Ljutnja

17. sat

Hladnoća

19. sat

Kažun i paška čipka

20. sat

Kažun i paška čipka

21. sat

Glagoljica

22. sat

Tradicijska igračka

23. sat

Tradicijska arhitektura

24. sat

Urbanizam

25. sat

Čamac na vodi

26. sat

Fotografije

27. sat

Dizajn vrećice

28. sat

Svjetski dan plesa

29. sat

Slikamo kao Vincent van Gogh

30. sat

Slikamo kao Vincent van Gogh

31. sat

Perunika

32. sat

Perunika

33. sat

Rekompozicija hrvatske zastave

34. sat

Crtež u prostoru

35. sat

Što smo naučili

Sat razrednika 4

Lekcije

1. sat

Vrijeme pred nama

2. sat

Pantomimom do dogovora

3. sat

Gradimo odnose

4. sat

Moja škola, moje selo, grad

5. sat

Moj jezik, moja baština

7. sat

Motivacija

8. sat

Moj proces učenja

9. sat

Strategije učenja

10. sat

Dan sjećanja na Vukovar

11. sat

Tolerancija

12. sat

Dnevnik učenja

13. sat

Strategije učenja 2

14. sat

Postupanje u hitnim situacijama

15. sat

Božićne i novogodišnje čestitke

16. sat

Moj plan za dalje

17. sat

Dan zagrljaja

18. sat

Čuvari zdravlja

19. sat

Ovisnosti

20. sat

Bez nasilja, molim!

21. sat

Ona i ja; On i ja

22. sat

Digitalni ja

23. sat

Izumi koji mijenjaju svijet

24. sat

Moj ekološki otisak

25. sat

Poduzetnički projekt

26. sat

Lijepa priča

27. sat

Novac (i ja)

28. sat

Samopouzdanje

29. sat

Moja odgovornost prema planetu

30. sat

Zaštićene vrste

31. sat

Moj napredak u učenju

32. sat

Povjerenje

33. sat

Dan državnosti i demokracija

34. sat

Naše rijeke

35. sat

Moja ljetna destinacija, istraživanje

36. sat

Kako nam je bilo
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white