Skip to content
alfa_nastava_logo

Geografija

Moja Zemlja 2

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole

Moja Zemlja 2
– udžbenik

Udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole

Moja Zemlja 2
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz geografije za šesti razred osnovne škole

Moja Zemlja 2
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz geografije za šesti razred osnovne škole
Geografski školski atlas od petog do osmog razred osnovne škole

Geografski školski atlas
- Hrvatska, Europa, svijet

Geografski školski atlas od petog do osmog razred osnovne škole

Videolekcije

1. sat

Zemljina revolucija i toplinski pojasevi

2. sat

Vrijeme

3. sat

Temperatura i tlak zraka

4. sat

Vjetar i padaline

5. sat

Klima i klimatski čimbenici

6. sat

Klima na Zemlji

7. sat

Klimatska obilježja Republike Hrvatske

8. sat

Obilježja i važnost tla

9. sat

Rasprostranjenost i vrste tla u Hrvatskoj

10. sat

Biološka raznolikost Republike Hrvatske

6. sat

Klima na Zemlji

7. sat

Klimatska obilježja Republike Hrvatske

8. sat

Obilježja i važnost tla

9. sat

Rasprostranjenost i vrste tla u Hrvatskoj

10. sat

Biološka raznolikost Republike Hrvatske

11. sat

Vladavina naroda ili demokracija

12. sat

Stvaranje suvremene hrvatske države

13. sat

Upravno teritorijalna organizacija prostora

14. sat

Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

15. sat

Broj stanovnika – crtanje linijskog dijagrama

16. sat

Opće kretanje stanovništva

17. sat

Demografske strukture stanovništva

18. sat

Ostale strukture stanovništva

19. sat

Naselja Republike Hrvatske

20. sat

Gradska ili urbana naselja Republike Hrvatske

21. sat

Pokazatelji gospodarske razvijenosti

22. sat

Prirodna bogatstva i izvori energije

23. sat

Gospodarska obilježja Republike Hrvatske

24. sat

Ugrožavanje i zaštita okoliša

25. sat

Baština nasljeđe koje moramo čuvati

26. sat

Zaštićena prirodna područja Republike Hrvatske

27. sat

Kulturna baština Hrvatske

28. sat

Gospodarenje otpadom
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white