Skip to content
alfa_nastava_logo

Geografija

Moja Zemlja 1

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

Moja Zemlja 1
– udžbenik

Udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

Moja Zemlja 1
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

Moja Zemlja 1
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole
Geografski školski atlas od petog do osmog razred osnovne škole

Geografski školski atlas
- Hrvatska, Europa, svijet

Geografski školski atlas od petog do osmog razred osnovne škole

Videolekcije

1. sat

Što je geografija

2. sat

Oblik i veličina Zemlje

3. sat

Razmještaj kopna i mora

4. sat

Rotacija Zemlje

5. sat

Kako se izrađuju geografske karte

6. sat

Geografska mreža

7. sat

Razmještaj kopna i mora

8. sat

Orijentacija

9. sat

Geografski položaj Republike Hrvatske

10. sat

Oblik, granice i državni simboli Republike Hrvatske

11. sat

Geografska raznolikost Republike Hrvatske

12. sat

Reljef i reljefni oblici

13. sat

Građa Zemlje i oblikovanje reljefa unutarnjim procesima

14. sat

Kako vanjski procesi mijenjaju reljef

15. sat

Ostali oblici reljefa

16. sat

Reljefna obilježja dinarskog prostora

17. sat

Obalom i podzemljem dinarskog prostora

18. sat

Reljef Nizinske Hrvatske

19. sat

Raspodjela voda na Zemlji

20. sat

Vode na kopnu – tekućice

21. sat

Rijeke Hrvatske

22. sat

Jezera i močvare

23. sat

Svojstva i bogatstva mora

24. sat

Gibanja mora
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white