Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 4

Udžbenici

Udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– udžbenik

Udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

2. sat

Brojevi do 1 000, vježba

3. sat

Brojevi do 1 000, vježba

5. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000, vježba

7. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000, vježba

8. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000, vježba

9. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000, vježba

10. sat

Geometrijski sadržaji, vježba

11. sat

Usporedni pravci i pravci koji se sijeku, krug i kružnica, vježba

14. sat

Višekratnici broja 1000 do 10 000 – brojenje, čitanje, pisanje

15. sat

Ostali brojevi do 10 000 – brojenje, čitanje, pisanje

16. sat

Ostali brojevi do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje, vježba

17. sat

Višekratnici broja 10 000 do 100 000 – brojenje, čitanje, pisanje

18. sat

Višekratnici broja 10 000 do 100 000: brojenje, čitanje, pisanje, vježba

19. sat

Ostali brojevi do 100 00 – brojenje, čitanje, pisanje

20. sat

Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje, vježba

21. sat

Višekratnici broja 100 000 do milijun – brojenje, čitanje, pisanje

22. sat

Ostali brojevi do 1 000 000:brojenje, čitanje, pisanje

23. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka

24. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka, vježba

25. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun

26. sat

Ostali brojevi do milijun, vježba

27. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun, vježba

30. sat

Pisano zbrajanje brojeva do 1 000, vježba

31. sat

Pisano zbrajanje, vježba

32. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

33. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva, vježba

34. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun (zbrojevi J i J veći su od 9)

35. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun (zbroj S veći je od 9 )

36. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun (zbroj T veći je od 9)

37. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun (zbroj DT veći je od 9)

38. sat

Pisano zbrajanje, vježba

39. sat

Pisano zbrajanje, vježba

42. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000, vježba

43. sat

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000, vježba

44. sat

Pisano oduzimanje četveroznamenkastih brojeva (broj S umanjitelja veći je od broja S umanjenika)

45. sat

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj T umanjitelja veći je od broja T umanjenika)

46. sat

Pismeno oduzimanje šesteroznamenkastih brojeva (broj DT umanjitelja veći je od broja DT umanjenika)

47. sat

Pisano oduzimanje višeznamenkastih brojeva, vježba

48. sat

Pisano oduzimanje brojeva do milijun, vježba

49. sat

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun, vježba

50. sat

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun, vježba

54. sat

Kut, vježba

55. sat

Pravi kut

56. sat

Crtanje pravoga kuta

57. sat

Šiljasti i tupi kut

58. sat

Šiljasti i tupi kut, vježba

59. sat

Trokut – stranice, vrhovi i kutovi

60. sat

Trokut – stranice, vrhovi i kutovi, vježba

61. sat

Raznostranični, jednakokračni i jednakostraničan trokut

62. sat

Raznostranični, jednakokračni i jednakostraničn trokut, vježba

63. sat

Crtanje jednakostraničnog i jednakokračnog trokuta

64. sat

Pravokutni trokut

65. sat

Crtanje pravokutnog trokuta

66. sat

Opseg trokuta

67. sat

Geometrijski sadržaji, vježba

68. sat

Opseg trokuta, vježba

71. sat

Množenje brojeva, vježba

72. sat

Množenje brojeva, vježba

73. sat

Množenje brojeva do 1 000, vježba

74. sat

Množenje brojeva do 1 000, vježba

75. sat

Množenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

76. sat

Množenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, vježba

77. sat

Množenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, vježba

78. sat

Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

79. sat

Množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

80. sat

Množenje brojeva višekratnikom broja 10 i broja 100

81. sat

Množenje brojeva brojem 10 i brojem 100, vježba

82. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva

83. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva, vježba

84. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva

85. sat

Pisano množenje dvoznamenkastih brojeva, vježba

86. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem (2678 ∙ 32)

87. sat

Pisano množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem, vježba

88. sat

Pisano množenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

89. sat

Pisano množenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

90. sat

Pisano množenje višeznamenkastih brojeva, vježba

91. sat

Pisano množenje višeznamenkastih brojeva, vježba

94. sat

Pravokutnik i kvadrat; stranice, vrhovi i kutovi

95. sat

Pravokutnik i kvadrat, vježba

96. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata

97. sat

Crtanje pravokutnika i kvadrata, vježba

98. sat

Opseg pravokutnika i kvadrata

99. sat

Opseg pravokutnika i kvadrata, vježba

100. sat

Jedinice za mjerenje površine

101. sat

Jedinice za mjerenje površine pravokutnika i kvadrata

102. sat

Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata

103. sat

Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata, vježba

104. sat

Izračunavanje ploštine pravokutnika i kvadrata, vježba

107. sat

Dijeljenje brojeva do milijun, vježba

108. sat

Dijeljenje brojeva do milijun, vježba

109. sat

Dijeljenje zbroja brojem

110. sat

Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem, vježba

111. sat

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (broj D ili J djeljenika su 0)

112. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

113. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, vježba

114. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

115. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, vježba

116. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom)

117. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem (s ostatkom), vježba

118. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, vježba

119. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

120. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem

121. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem, vježba

122. sat

Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja dvoznamenkastim brojem, vježba

123. sat

Izvođenje više računskih radnji

124. sat

Izvođenje više računskih radnji, vježba

125. sat

Kvadar i kocka – stranice, bridovi i vrhovi

126. sat

Kocka i kvadar – stranice, bridovi i vrhovi, vježba

127. sat

Jedinice za mjerenje obujma

128. sat

Mjerenje obujma kocke

129. sat

Jedinice za mjerenje obujma, vježba

130. sat

Mjerenje obujma kocke, vježba

133. sat

Ponavljanje gradiva – brojevi do 1 000 000, vježba

137. sat

Ponavljanje gradiva – množenje i dijeljenje do 1 000 000, vježba

138. sat

Ponavljanje gradiva – geometrijski sadržaji, vježba

139. sat

Ponavljanje gradiva – geometrijski sadržaj, vježba
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white