Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Matematika 4
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

2. sat

Ponavljanje nastavnog gradiva trećeg razreda – brojevi do 1000

3. sat

Brojevi do 1000

4. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000

5. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 – vježbamo

6. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

7. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

8. sat

Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000

9. sat

Geometrijski sadržaji

10. sat

Geometrijski sadržaji

11. sat

Mjerenje mase i volumena

14. sat

Brojevi do milijun – Višekratnici broja 1 000 do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje

15. sat

Brojevi do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje – ponavljanje 3. r

16. sat

Višekratnici broja 10 000 DO 10 000; brojenje, pisanje, čitanje

17. sat

Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje

18. sat

Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje – vježbamo

19. sat

Višekratnici broja 100 000 do milijun: brojenje, pisanje, čitanje

20. sat

Ostali brojevi do milijun: brojenje, pisanje, čitanje

21. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka

22. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka- vježbamo

23. sat

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka- vježbamo

24. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun
Uspoređivanje brojeva do milijun

25. sat

Uspoređivanje brojeva do milijun

26. sat

SADA ZNAM (1)

29. sat

Pisano zbrajanje brojeva do milijun – Pisano zbrajanje troznamenkastih brojeva

30. sat

Pisano zbrajanje troznamenkastih brojeva – vježbamo

31. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

32. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbrojevi jedinica i desetica veći su od 9)

33. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbrojevi jedinica i desetica veći su od 9)

34. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj stotica veći je od 9)

35. sat

Vjerojatnost događaja

36. sat

Vjerojatnost događaja

37. sat

Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj tisućica veći je od 9)

38. sat

Pisano zbrajanje višeznamenkastih brojeva (zbroj desettisućica veći je od 9)

39. sat

Pisano zbrajanje višeznamenkastih brojeva (zbroj desettisućica veći je od 9)

40. sat

SADA ZNAM (2)

43. sat

Pisano oduzimanje brojeva do milijun Pisano oduzimanje troznamenkastih brojeva

44. sat

Pisano oduzimanje troznamenkastih brojeva – vježbamo

45. sat

Pisano oduzimanje četveroznamenkastih brojeva (broj stotica umanjitelja veći je od broja stotica umanjenika)

46. sat

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj tisućica umanjitelja veći je od broja tisućica umanjenika)

47. sat

Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj tisućica umanjitelja veći je od broja tisućica umanjenika)

Kutak za ponavljanje

alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white