Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 2

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Matematika 2
– prvi i drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Matematika 2
– prvi i drugi dio (prilagođeno)

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole

Matematika 2
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za drugi razred osnovne škole

Matematika 2
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za drugi razred osnovne škole

Lekcije

2. sat

Brojevi do 20 – vježbam

3. sat

Brojevi do 20 – vježbam

4. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

5. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

6. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

7. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 20 – vježbam

9. sat

Crte, tijela, likovi – geometrijski sadržaji – vježbam

10. sat

Crte, tijela, likovi – geometrijski sadržaji – vježbam

14. sat

Čitanje i pisanje desetica – vježbam

16. sat

Uspoređivanje desetica – vježbam

18. sat

Zbrajanje i oduzimanje desetica – vježbam

21. sat

Čitanje i pisanje brojeva do 100 – vježbam

23. sat

Uspoređivanje brojeva do 100 – vježbam

25. sat

Sada znam (5) – vježbam

28. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (30 + 5, 35 – 5)

29. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (30 + 5, 35 – 5) – vježbam

30. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (32 + 6, 38 – 6)

31. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (32 + 6, 38 – 6) – vježbam

32. sat

Ponavljanje /Što se voli nije teško/ – vježbam

33. sat

Zbrajanje i oduzimanje (37 + 3, 50 – 5)

34. sat

Zamjena mjesta pribrojnika

35. sat

Zbrajanje i oduzimanje – vježbam

36. sat

Sada znam (2) – vježbam

40. sat

Zbrajanje i oduzimanje triju brojeva – vježbam

41. sat

Zbrajanje i oduzimanje (37 + 8, 45 – 8)

42. sat

Zbrajanje i oduzimanje (37 + 8, 45 – 8) – vježbam

43. sat

Ponovimo

44. sat

Vježbamo

45. sat

Sada znam (3) – vježbam

46. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (37 + 8, 45 – 8) – vježbam

49. sat

Zbrajanje brojeva (20 + 32)

50. sat

Oduzimanje brojeva (45 – 20)

51. sat

Zbrajanje brojeva (33 + 25)

52. sat

Zbrajanje brojeva (33 + 25) – vježbam

53. sat

Oduzimanje brojeva (38 – 23)

54. sat

Oduzimanje brojeva (38 – 23) – vježbam

55. sat

Zbrajanje brojeva (38 + 26)

56. sat

Zbrajanje brojeva (38 + 26) – vježbam

57. sat

Oduzimanje brojeva (43 – 26)

58. sat

Oduzimanje brojeva (43 – 26) – vježbam

59. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (38 + 26, 43 – 26) – vježbam

60. sat

Hrvatski novac – kune i lipe

61. sat

Hrvatski novac – kune i lipe – vježbam

62. sat

Rimske znamenke do dvanaest

63. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (38 + 26, 43 – 26) – vježbam

64. sat

Sada znam (4) – vježbam

67. sat

Dužina

68. sat

Mjerenje dužine

69. sat

Mjerenje dužine – vježbam

70. sat

Odnosi među geometrijskim tijelima i likovima

71. sat

Geometrijska tijela – vježbam

72. sat

Mjerenje vremena

73. sat

Mjerenje vremena – vježbam

74. sat

Sada znam (1) – vježbam

77. sat

Množenje brojeva

78. sat

Množenje brojeva – vježbam

79. sat

Zamjena mjesta faktora

80. sat

Dijeljenje brojeva

81. sat

Dijeljenje brojeva – vježbam

82. sat

Množenje broja 2 i dijeljenje brojem 2

83. sat

Množenje broja 2 i dijeljenje brojem 2 – vježbam

84. sat

Množenje broja 2 i dijeljenje brojem 2 – vježbam

85. sat

Množenje broja 10 i dijeljenje brojem 10

86. sat

Množenje broja 10 i dijeljenje brojem 10 – vježbam

87. sat

Množenje broja 3 i dijeljenje brojem 3

88. sat

Množenje broja 3 i dijeljenje brojem 3 – vježbam

89. sat

Množenje broja 3 i dijeljenje brojem 3 – vježbam

90. sat

Brojevi 1 i 0 u množenju

91. sat

Sada znam (2) – vježbam

94. sat

Prikazujemo podatke

95. sat

Prikazujemo podatke – vježbam

96. sat

Množenje broja 4 i dijeljenje brojem 4

97. sat

Množenje broja 4 i dijeljenje brojem 4 – vježbam

98. sat

Množenje broja 4 i dijeljenje brojem 4 – vježbam

99. sat

Veza množenja i dijeljenja

100. sat

Veza množenja i dijeljenja – vježbam

101. sat

Parni i neparni brojevi

102. sat

Parni i neparni brojevi – vježbam

103. sat

Sada znam (3) – vježbam

106. sat

Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5

107. sat

Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5 – vježbam

108. sat

Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5 – vježbam

109. sat

Množenje broja 6 i dijeljenje brojem 6

110. sat

Množenje broja 6 i dijeljenje brojem 6 – vježbam

111. sat

Množenje broja 6 i dijeljenje brojem 6 – vježbam

112. sat

Množenje broja 6 i dijeljenje brojem 6 – vježbam

113. sat

Dijeljenje brojem 1. nula kao djeljenik

114. sat

Dijeljenje brojem 1. Nula kao djeljenik. – vježbam

115. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji

116. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji – vježbam

117. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji – vježbam

118. sat

Redoslijed izvođenja računskih radnji – vježbam

119. sat

Sada znam (4) – vježbam

122. sat

Množenje broja 7 i dijeljenje brojem 7

123. sat

Množenje broja 7 i dijeljenje brojem 7 – vježbam

124. sat

Množenje broja 7 i dijeljenje brojem 7 – vježbam

125. sat

Množenje broja 7 i dijeljenje brojem 7 – vježbam

126. sat

Množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8

127. sat

Množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8 – vježbam

128. sat

Množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8 – vježbam

129. sat

Množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8 – vježbam

130. sat

Množenje broja 9 i dijeljenje brojem 9

131. sat

Množenje broja 9 i dijeljenje brojem 9 – vježbam

132. sat

Množenje broja 9 i dijeljenje brojem 9 – vježbam

133. sat

Množenje broja 9 i dijeljenje brojem 9 – vježbam

134. sat

Sada znam (5) – vježbam

137. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam

138. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam

139. sat

Množenje i dijeljenje – vježbam

140. sat

Množenje i dijeljenje – vježbam

141. sat

Množenje i dijeljenje – vježbam

142. sat

Geometrijski sadržaji – vježbam

Kutak za ponavljanje

NAUČILI SMO: Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje (28 + 43)
Oduzimanje (54 – 30)
Zbrajanje (40+23) i oduzimanje (54-30)
Zbrajanje (40+23) i oduzimanje (54-30)
Oduzimanje (33– 21)
Zbrajanje (28 + 43)
Oduzimanje (71 – 43)
Zbrajanje i oduzimanje (28 + 43, 71 – 43)
Zbrajanje i oduzimanje više brojeva
Zbrajanje i oduzimanje više brojeva
Zbrajanje i oduzimanje do 100 – vježbam
Dužina
Oznaka za dužinu
Dužine na likovima i tijelima
Mjerenje dužine
Koliko u metru ima centimetara
Što je množenje?
Faktori i umnožak
Brojevi u dijeljenju – djeljenik, djelitelj i količnik
Množenje broja 2
Dijeljenje brojem 2
Parni i neparni brojevi
Množenje broja 10
Dijeljenje brojem 10
Množenje broja 5
Dijeljenje brojem 5
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white