Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematika 1

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu designer fake rolex for sales pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima dragxvape.com možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Matematika 1
– prvi dio

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Matematika 1
– drugi dio

Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole

Matematika 1
– zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za prvi razred osnovne škole

Matematika 1
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za prvi razred osnovne škole

Videolekcije

2. sat

Veći, manji, jednak

3. sat

Dulji, kraći, jednako dug

4. sat

Kugla i valjak

5. sat

Kocka i kvadar

6. sat

Stožac i piramida

7. sat

Geometrijska tijela – vježbam

9. sat

Krug i trokut

11. sat

Pravokutnik i kvadrat

12. sat

Pravokutnik i kvadrat – vježbam

13. sat

Geometrijski likovi – Krug, trokut, pravokutnik i kvadrat – vježba

14. sat

Ravne, zakrivljene i izlomljene crte

15. sat

Sjecište crta – točka

16. sat

Spajanje točaka crtama

17. sat

Sada znam 1 – vježbam

19. sat

Razvrstavanje predmeta

21. sat

Pripadnost – nepripadnost skupu

23. sat

Više – manje – jednako mnogo

24. sat

Više – manje – jednako mnogo – vježbam

25. sat

Brojevi 1 i 2

26. sat

Brojevi 1 i 2 – vježbam

28. sat

Broj 3 – vježbam

30. sat

Broj 4 – vježbam

32. sat

Broj 5 – vježbam

33. sat

Sada znam 2

35. sat

Odnosi među brojevima. Znakovi < i >

36. sat

Odnosi među brojevima. Znakovi <, > – vježbam

37. sat

Odnosi među brojevima – znak =

38. sat

Rastavljanje brojeva

39. sat

Rastavljanje brojeva – vježbam

40. sat

Pribrajanje i oduzimanje broja 1

41. sat

Pribrajanje i oduzimanje broja 1 – vježbam

42. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva

43. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam

44. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam

45. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva_ Znakovi + i –

46. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam (1. dio)

47. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam (2. dio)

48. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva – vježbam (3. dio)

50. sat

Broj 0 – vježbam

51. sat

Brojevna crta

52. sat

Brojevna crta – vježbam

53. sat

Sada znam 3

57. sat

Broj 6 – vježbam

58. sat

Broj 6 – vježbam

59. sat

Pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika

60. sat

Pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika – vježbam

62. sat

Broj 7 – vježbam

63. sat

Umanjenik – umanjitelj – razlika

64. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja

65. sat

Veza zbrajanja i oduzimanja – vježbam

66. sat

Sada znam 4

68. sat

Broj 8 – vježbam

73. sat

Broj 10

74. sat

Broj 10 – vježbam

75. sat

Sada znam 5

76. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

73. sat

Broj 10

74. sat

Broj 10 – vježbam

75. sat

Sada znam 5

76. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

77. sat

Zbrajanje i oduzimanje do 10 – vježbam

78. sat

Zadatci riječima

79. sat

Zadatci riječima – vježbam

80. sat

Zadatci riječima – vježbam

81. sat

Ravne i zakrivljene plohe

82. sat

Ponavljanje

83. sat

Ponavljanje

86. sat

Brojevi do 10 – ponavljanje
Brojevi od 10 do 20

87. sat

Brojevi od 10 do 20

88. sat

Brojevi od 10 do 20 – vježbam

89. sat

Brojevi od 10 do 20 – vježbam

90. sat

Jedinice i desetice

91. sat

Jedinice i desetice – vježbam

92. sat

Jedinice i desetice – vježbam

93. sat

Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi

94. sat

Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi – vježbam

95. sat

Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi – vježbam

96. sat

Sada znam 6

97. sat

Hrvatski novac

98. sat

Hrvatski novac – vježbam

99. sat

Hrvatski novac – vježbam

102. sat

Uspoređivanje brojeva

103. sat

Uspoređivanje brojeva – vježbam

104. sat

Uspoređivanje brojeva – vježbam

105. sat

Redni brojevi

106. sat

Redni brojevi – vježbam

107. sat

Sada znam 7

108. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (10 + 5), (15 – 5)

109. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (10 + 5), (15 – 5) – vježbam

110. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (10 + 5), (15 – 5) – vježbam

111. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (10 + 5), (15 – 5) – vježbam

112. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (15 + 3), (18 – 3)

113. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (15 + 3), (18 – 3) – vježbam

114. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (15 + 3), (18 – 3) – vježbam

115. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (15 + 3), (18 – 3) – vježbam

116. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6)

117. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

118. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

119. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

120. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

121. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

122. sat

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (8 + 6), (14 – 6) – vježbam

125. sat

Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva

126. sat

Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva – vježbam
Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva – vježbam

127. sat

Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva – vježbam

128. sat

Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva – vježbam

134. sat

Ponavljanje

135. sat

Ponavljanje

136. sat

Ponavljanje

139. sat

Ponavljanje

140. sat

Ponavljanje

Kutak za ponavljanje

alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-540
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white