Skip to content
alfa_nastava_logo

Matematika

Matematički izazovi 8

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– prvi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole
Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– drugi dio

Udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radni listići iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– radni listići

Radni listići iz matematike za osmi razred osnovne škole
Ispiti znanja iz matematike za osmi razred osnovne škole

Matematički izazovi 8
– ispiti znanja

Ispiti znanja iz matematike za osmi razred osnovne škole

Lekcije

59. sat

Rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom

60. sat

Rješavanje jednadžbi u skupovima brojeva

61. sat

Pojam sustava i rješenje sustava

62. sat

Metoda supstitucije (1)

63. sat

Metoda supstitucije (2)

64. sat

Metoda supstitucije (3)

65. sat

Metoda supstitucije (4)

66. sat

Metoda suprotnih koeficijenata (1)

67. sat

Metoda suprotnih koeficijenata (2)

68. sat

Metoda suprotnih koeficijenata (3)

69. sat

Nemoguć i neodređeni sustav

70. sat

Primjena sustava linearnih jednadžbi (1)

71. sat

Primjena sustava linearnih jednadžbi (2)

72. sat

Primjena sustava linearnih jednadžbi (3)

73. sat

Primjena sustava linearnih jednadžbi (4)

74. sat

Grafički prikaz linearne ovisnosti – ponovimo. Jednadžba pravca

75. sat

Jednadžba pravca (1)

76. sat

Jednadžba pravca (2)

77. sat

Jednadžba pravca određena dvjema točkama

78. sat

Tok linearne ovisnosti

79. sat

Međusobni položaji pravaca

80. sat

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

84. sat

Mjerenje duljine i površine – ponovimo

85. sat

Pravokutni trokut – ponovimo

86. sat

Pitagorin poučak

87. sat

Primjena pitagorina poučka na pravokutni trokut (1)

88. sat

Primjena pitagorina poučka na pravokutni trokut (2)

89. sat

Primjena pitagorina poučka na pravokutni trokut (3)

90. sat

Obrat pitagorina poučka

91. sat

Primjena pitagorina poučka na pravokutnik (1)

92. sat

Primjena pitagorina poučka na pravokutnik (2)

93. sat

Primjena pitagorina poučka na kvadrat (1)

94. sat

Primjena pitagorina poučka na kvadrat (2)
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white