Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Hrvatske jezične niti 7

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 7
– udžbenik

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole
Čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatska riječ 7
– čitanka

Čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole
Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 7
– udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatska riječ 7
– čitanka (prilagođeno)

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 7
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole
Ispitni listići iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 7
– ispitni listići

Ispitni listići iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole
Pravopisni listići iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Hrvatske jezične niti 7
– pravopisni listići

Pravopisni listići iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Videolekcije

Hrvatski za 5!

Atributni i apozicijski skup

Hrvatski za 5!

Glasovne promjene I. dio

Hrvatski za 5!

Glasovne promjene II. dio

Hrvatski za 5!

Naglašavanje riječ I. dio

Hrvatski za 5!

Naglašavanje riječ II. dio

Hrvatski za 5!

Objekt u rečenici

Hrvatski za 5!

Pravopisni znakovi

Hrvatski za 5!

Priložne oznake I. dio

Hrvatski za 5!

Priložne oznake II. dio

Hrvatski za 5!

Sklonidba kratica i pokrata

Hrvatski za 5!

Subjekt u rečenici

Hrvatski za 5!

Veliko početno slovo

Hrvatski za 5!

Vrste predikata
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white