Skip to content
alfa_nastava_logo

Geografija

Geografija 1

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Udžbenik iz geografije za prvi razred gimnazije

Geografija 1
– udžbenik

Udžbenik iz geografije za prvi razred gimnazije

Drugi obrazovni materijali

Geografski atlas za osnovne i srednje škole

Geografski školski atlas
- Hrvatska, Europa, svijet

Geografski atlas za osnovne i srednje škole

Lekcije

1.1. Geografija – naziv, definicija i važnost
2.1. Tajanstvena prošlost Zemlje
2.2. Građa Zemlje – planet u gradnji
2.3. Stijene – stanice i tkiva našeg planeta
3.1. Bore, rasjedi i navlačenja
3.2. Vulkanizam i seizmizam
3.3. Preoblikovanje reljefa egzogenim procesima
3.4. Padinski ili derazijski procesi
3.5. Fluvijalni procesi i dolinski reljef
3.6. Marinski ili obalni reljef
3.7. Krški reljefni procesi i oblici
3.8. Glacijalni procesi
3.9. Eolski i antropogeni procesi
4.1. O čemu ovisi klima
4.2. Temperatura, tlak, vjetar, vlaga
4.3. Padaline
4.4. Cirkulacija u atmosferi
4.5. Sekundarna i tercijarna cirkulacija atmosfere
4.6. Reci mi na vrijeme kakvo će biti vrijeme
4.7. Klimatski modifikatori
5. Svjetsko more-Jadransko-more-litoralizacija-ponavljanje
5. Vode-na-kopnu, utjecaj, jezera-i-močvare-ponavljanje
5.1. Svjetsko more
5.2.Jadransko more – more sinje, more plavo
5.3. Litoralizacija – život na obali
5.4. Vode na kopnu i njihova obilježja
5.5. Utjecaj voda na kopnu na naseljenost i gospodarstvo
5.6. Jezera i močvare
6. Tlo-ponavljanje
6.1. Što je tlo
6.2. Tlo i čovjek
6.3. Očuvanje bioraznolikosti
7. Čovjek i okoliš – ponavljanje
7.1. Uzroci ugrožavanja okoliša
7.2. Zaštita okoliša
7.3. Zaštićena prirodna područja RH
Svjetsko more – slijepa karta
Vrednovanje – Sva lica litoralizacije – esej
Vrednovanje – Voda koja život znači – zadatak
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white