Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Čitam i pišem 4

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– jezični udžbenik

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– čitanka

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– jezični udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– čitanka (prilagođeno)

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– ispiti znanja - jezik i čitanje s razumijevanjem

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čitam i pišem 4
– ispiti znanja - integrirani

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Uvodni sat

2. sat

Sve je pjesma, Anto Gardaš

3. sat

Kako se pravi dječja pjesma, Arsen Dedić

6. sat

Ponavljanje

7. sat

Ponavljanje

8. sat

Nosorog, Zvonimir Balog

9. sat

Sporazumijevanje govorom i pismom

10. sat

Sporazumijevanje govorom i pismom

11. sat

Hrvatski standardni jezik i zavičajni govor

12. sat

Hrvatski standardni jezik i zavičajni govor

13. sat

Didova torba, Dragutin Pavličević Pleternički

14. sat

Kad bi smeli, Mladen Kušec
Tičica i ja, Dragutin Domjanić

15. sat

Mrkli mrak Nepomak, Tonči Petrasov Marović
Bura, Katarina Lovren

16. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, država, zavičajnih područja i njihovih stanovnika

17. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, država, zavičajnih područja i njihovih stanovnika

18. sat

Veliko početno slovo u imenima gradova, država, zavičajnih područja i njihovih stanovnika

19. sat

Ne sudi knjigu po koricama, Ksenija Grozdanić
Odabir lektirnih naslova

20. sat

Nacionalni park Plitvička jezera, Roberta Šimunić

21. sat

Bio sam pas i opet sam, Nena Lončar

22. sat

Jednina i množina imenica

23. sat

Rod imenica

24. sat

Eko, Eko, Hrvoje Hitrec

25. sat

Imenice

26. sat

Opisni pridjevi

27. sat

Opisni pridjevi

28. sat

Kruh od srca, Stjepan Lice

29. sat

Gradivni pridjevi

30. sat

Gradivni pridjevi

31. sat

Kravata

33. sat

Tomislav, Tin Kolumbić

34. sat

Posvojni pridjevi

35. sat

Posvojni pridjevi

36. sat

Vezak vezla, hrvatska narodna pjesma

37. sat

Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

38. sat

Razmisli i stvaraj

39. sat

Lektira: Eko, Eko, Hrvoje Hitrec

40. sat

Lektira: Eko, Eko, Hrvoje Hitrec

41. sat

Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

42. sat

Razmisli i stvaraj (imenice i pridjevi)

45. sat

Slavoljub Penkala

46. sat

Slušanje i govorenje prema smjernicama

47. sat

Slušanje i govorenje prema smjernicama

48. sat

Staza, Stanislav Femenić

49. sat

Hrvatska pisma

50. sat

Bijeg u košari, Maja Gluščević

51. sat

Glagoli

52. sat

Žvakasta priča, Ratko Bjelčić

53. sat

Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

54. sat

Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

55. sat

Ivana Brlić-Mažuranić, Tatjana Barat

56. sat

Regoč, Ivana Brlić-Mažuranić

57. sat

Lektira: Regoč, Ivana Brlić-Mažuranić

58. sat

Lektira: Regoč, Ivana Brlić-Mažuranić

59. sat

Začarani bob, talijanska narodna priča

60. sat

Pripovijedanje o događajima i doživljajima

61. sat

Pripovijedanje o događajima i doživljajima

62. sat

Malala Yousafzai, Amanda Li, Amy Blackwell

63. sat

Riječ, rečenica, tekst

64. sat

Riječ, rečenica, tekst

65. sat

Razmisli i stvaraj

66. sat

Znam, hoću, mogu! (gramatika)
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white