Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Čitam i pišem 3

Udžbenici

Udžbeničkim izdanjima može se pristupiti putem njihove digitalne inačice u sustavu mozaWeb na adresi ili unutar aplikacije mozaBook za Windows, Android i iOS. Digitalnim udžbenicima mogu pristupiti samo korisnici koji posjeduju tiskani primjerak ili su zasebno kupili digitalnu inačicu. A-udžbenici kao metodički opremljena izdanja namijenjena su isključivo nastavnicima, koji za pristup dobivaju poseban aktivacijski ključ. Više informacija o digitalnim udžbenicima možete pronaći na adresi udzbenici.alfa.hr/mozabook.

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– jezični udžbenik

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– čitanka

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– jezični udžbenik (prilagođeno)

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– čitanka (prilagođeno)

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Drugi obrazovni materijali

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– radna bilježnica

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– ispiti znanja - jezik i čitanje s razumijevanjem

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole
Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Čitam i pišem 3
– ispiti znanja - integrirani

Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Lekcije

1. sat

Upoznavanje udžbeničkog kompleta

2. sat

Poziv na ples, Gianni Radari

3. sat

O olimpijskim igrama

6. i 7. sat

Ponovimo naučeno

8. sat

Rujan u šumi, Mladen Kušec

9. sat

Noć u šumi (sastavak)

10. sat

Sporazumijevanje hrvatskim jezikom

11. sat

Slušanje i govorenje

12. sat

Znatiželjni Videk, Sanja Pilić

13. sat

Slušanje prema smjernicama

14. sat

Gitara jesenjeg vjetra, Grigor Vitez

15. sat

Izražajno čitanje i govorenje

16. sat

Kako se pjesma pravi, Grigor Vitez

17. sat

Slušanje i govorenje sa zadatkom
Veliki svijete, moli te dijete, Tin Kolumbić

20. sat

Veliki svijete, moli te dijete, Tin Kolumbić

21. sat

Hrvatski standardni jezik i zavičajni govori

22. sat

Hrvatski standardni jezik i zavičajni govori (ponavljanje)
Šporki Roko, Tonči Petrasov Marović

23. sat

Šporki Roko, Tonči Petrasov Marović

24. sat

Rič slavonska, Martin Jakšić

26. sat

Imenice

27. sat

Razmisli i stvaraj (Imenice)

28. sat

Umanjenice i uvećanice

30. sat

Domaći kruh, Ljerka Pukec
Umanjenice i uvećanice (č, ć, ije, je)

31. sat

Umanjenice i uvećanice (č, ć, ije, je)
Dravska ribica, Pajo Kanižaj

32. sat

Dravska ribica, Pajo Kanižaj
Pjesma o bojama, Mladen Kušec

33. sat

Pjesma o bojama, Mladen Kušec
Razmisli i stvaraj (Umanjenice i uvećanice)

34. sat

Razmisli i stvaraj (Umanjenice i uvećanice)
Nezadovoljna gljiva, Jadranka Čunčić-Bandov

35. sat

Nezadovoljna gljiva, Jadranka Čunčić-Bandov
Imenice (ponavljanje)

36. sat

Imenice (ponavljanje)
Lektira: Miševi i mačke naglavačke, Luko Paljetak

39. sat

Lektira: Miševi i mačke naglavačke, Luko Paljetak
Lektira: Miševi i mačke naglavačke, Luko Paljetak

40. sat

Lektira: Miševi i mačke naglavačke, Luko Paljetak

41. sat

Stvaranje priče prema poticaju

42. sat

Pripovijedanje

43. sat

Bornin vremeplov, Krešimir Butković

44. sat

Zlata Bartl – znanstvenica i izumiteljica, Tatjana Barat

45. i 46. sat

Stvaralačko pisanje – oblikovanje sastavka

47. sat

Glagoli

48. sat

Razmisli i stvaraj (Glagoli)

49. sat

Hura-bura, Marela Mimica

50. sat

Ciconia Ciconia: bijela roda, Andrea Peterlik-Huseinović

51. sat

Svađa, Sunčana Škrinjarić

52. sat

Čitanje s uočavanjem podataka

53. sat

Pipo, Niko Barun

54. sat

Razumijevanje pročitanoga (vježba)

56. sat

Druga kaktus bajka, Sunčana Škrinjarić

57. sat

Lektira: Kaktus bajke, Sunčana Škrinjarić

58. sat

Lektira: Kaktus bajke, Sunčana Škrinjarić

59. sat

Čarobnjakov šešir, Milan Blažeković

60. sat

Čarobnjakov šešir, Milan Blažeković

61. sat

Zahvalna cipela, Stjepan Lice

62. sat

Želim postati spisateljica, Laura Dockrill

63. sat

Mačak Mucko, Bina Štampe Žmavc

64. sat

Žurigrad (stvaralaštvo)

65. sat

Razmisli i stvaraj

66. sat

Glagoli (ponavljanje)

67. sat

Glagoli (ponavljanje)

68. sat

Ponavljanje

71. sat

Čitanje po ulogama

72. sat

Božićne želje, Tamara Vrbanović

73. sat

Pisanje kraćeg teksta

74. sat

Čestitka – pisanje čestitke

75. sat

Čarobni recept Djeda Božićnjaka, Natali Šarić

76. sat

Pripovijedanje – zimski praznici

77. sat

Zima, Mladen Pokić
Lektira: Jurnjava na motoru, Slavko Kolar

78. sat

Lektira: Jurnjava na motoru, Slavko Kolar
Lektira: Jurnjava na motoru, Slavko Kolar

79. sat

Lektira: Jurnjava na motoru, Slavko Kolar

80. sat

Klizanje, Ivan Tudek

81. sat

Veliko slovo u imenima naseljenih mjesta, voda i uzvisina

82. sat

Razmisli i stvaraj (Veliko slovo u imenima naseljenih mjesta, voda i uzvisina)

83. sat

Veliko slovo u imenima naseljenih mjesta, voda i uzvisina (ponavljanje)

84. sat

Diktat (Veliko slovo u imenima naseljenih mjesta, voda i uzvisina)

85. sat

Pridjevi

86. sat

Razmisli i stvaraj (Pridjevi)

87. sat

Nasmijano lice učiteljice, Milena N. Kramer

88. sat

Kakve je boje potok, Grigor Vitez

90. sat

Riječ – rečenica

91. sat

Razmisli i stvaraj (Riječ – rečenica)

92. sat

Lektira: Vlak u snijegu, Mato Lovrak

93. sat

Lektira: Vlak u snijegu, Mato Lovrak

94. sat

Vlak u snijegu, Mate Relja

95. sat

Vlak u snijegu, Mate Relja

96. sat

Mali vlak, Dragutin Vunak

97. sat

Putovanje vlakom (sastavak)

98. sat

Priča o tajni, Stanislav Femenić

99. sat

Riječ – rečenica (ponavljanje)

100. sat

Pridjevi (ponavljanje)

101. sat

Ponovimo naučeno

102. sat

Da sam ja dječak, Sandra Čajavec-Ružić

103. sat

Izražajno čitanje

104. sat

Kad se ovo čudo zbilo, Gustav Krklec

105. sat

Moj se prijatelj/ica maskirao/la (sastavak)

106. sat

Gavran i lisica, Ezop

107. sat

Pridjevi (ponavljanje)

110. sat

Mrav i golub, Ezop

111. sat

Lektira: Basne, Ezop

112. sat

Lektira: Basne, Ezop

113. sat

Duplići za rođendan, Sanja Polak

114. sat

Dvotočka i zarez u nabrajanju

115. sat

Razmisli i stvaraj (Dvotočka i zarez u nabrajanju)

116. sat

Rasparana slikovnica, Željka Horvat-Vukelja

117. sat

Dvotočka i zarez u nabrajanju (ponavljanje)

118. sat

Kazališni bonton

119. sat

Veliko slovo u imenima ustanova

120. sat

Razmisli i stvaraj (Veliko slovo u imenima ustanova)

121. sat

U rani sat, Stjepan Jakševac

122. sat

Proljeće je stiglo u moj zavičaj (sastavak)

123. sat

Proljeće je darovalo, Grigor Vitez

124. sat

Veliko slovo u imenima ustanova (ponavljanje)

125. sat

Diktat (Veliko slovo u imenima ustanova)

126. sat

Luka, Ivana Guljašević

127. sat

Znam, hoću, mogu! (Slušam, govorim, čitam, pišem)

128. sat

Čitanje sa zadatkom

129. sat

Mačka pod limenim krovom, Luko Paljetak

130. sat

U knjižnici

131. sat

Uranak u šumi, Vladimir Nazor

132. sat

Lektira: Bijeli jelen, Vladimir Nazor

133. sat

Lektira: Bijeli jelen, Vladimir Nazor

134. sat

Pročitaj, zaključi, izreci, zapiši

135. sat

Pročitaj, zaključi, izreci, zapiši

136. sat

Veliko slovo u imenima knjiga, časopisa i filmova

137. sat

Veliko slovo u imenima knjiga, časopisa i filmova (ponavljanje)

138. sat

Bakine čarolije, Ksenija Grozdanić

139. sat

Dan planeta Zemlje (obavijest)

140. sat

EKO pik-nik, Sanja Polak

142. sat

Mala sirena, Hans Christian Andersen

143. sat

Mala sirena, Hans Christian Andersen

144. sat

Divovi, Nikola Sučić

145. sat

Lektira: Grički top, Dubravko Horvatić

146. sat

Lektira: Grički top, Dubravko Horvatić

147. sat

Majčine oči, Marija Drobnjak-Posavec

148. sat

Majčin dan (sastavak)

149. sat

Slijepi miš, Vesna Parun

150. sat

Izgovor i pisanje glasova

151. sat

Izgovor i pisanje glasova (ponavljanje)

152. sat

Znam, hoću, mogu! (Gramatika)

153. sat

Znam, hoću, mogu! (Gramatika)

154. sat

Znam, hoću, mogu! (Pravopis i pravogovor)

158. sat

Računalo

159. sat

Šarena zagonetka, Pajo Kanižaj

160. sat

U muzeju

161. sat

Posjet lokalnom muzeju ili Posjetili smo muzej… (sastavak)
Djevojčica Mahasin, Dorling Kindersley

162. sat

Djevojčica Mahasin, Dorling Kindersley
Djevojčica Mahasin, Dorling Kindersley

163. sat

Djevojčica Mahasin, Dorling Kindersley

164. sat

Prelijepa Naša, Pajo Kanižaj

165. sat

Predstava, Ivana Brlić- Mažuranić

166. sat

Lektira: Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić- Mažuranić

167. sat

Lektira: Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Ivana Brlić- Mažuranić

168. sat

Šegrt Hlapić, Silvije Petranović

169. sat

Šegrt Hlapić, Silvije Petranović

170. sat

Nebeske barke, Nada Iveljić

171. sat

Mozgalice

172. sat

Zagonetke – premetaljke

174. sat

Usred ljetne žege, Božidar Prosenjak

175. sat

Na moru, Velimir Chytil

178. sat

Zaključivanje ocjena
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white