Skip to content
alfa_nastava_logo

Hrvatski jezik

Čarolija riječi

Udžbenici

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Čarolija riječi
– udžbenik

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Lekcije

2. sat

Nađi vremena (ideja), pjesma

3. sat

Govorno i negovorno sporazumijevanje

4. sat

Imenice, glagoli, pridjevi

5. sat

Veliko početno slovo

6. sat

Govorno i negovorno sporazumijevanje – dramske igre

9. sat

Imenice

10. sat

Cirkusgrad, priča

11. sat

Sijač sreće, priča

12. sat

Vinograd, priča

13. sat

Jesenji motiv, pjesma

14. sat

Crn-bel, pjesma

15. sat

Zagorski vinograd, pjesma

16. sat

Prva cigareta, priča

17. sat

Sažimanje pripovijednih tekstova

18. sat

Kradljivac automobila

19. sat

Književni jezik i zavičajni govor

20. sat

Telefon koji je prohodao, priča

21. sat

Tom, priča

22. sat

Upravni i neupravni govor

23. sat

Priče o putu u školu, priča

24. sat

Prepričavanje priče po odlomcima

25. sat

Pripovijedanje o stvarnom budućem događaju

26. sat

Pripovijedanje o zamišljenom budućem događaju

27. sat

Rod imenica

28. sat

Glagoli

29. sat

Jesenske muke jednog Luke, priča

30. sat

Djedov i moj kruh, priča

31. sat

Upravni i neupravni govor

32. sat

Rod imenica

34. sat

Vježba za 2. ispit znanja

35. sat

Sudac izriče pravdu, (dijalog), priča

37. sat

Mjesec, pjesma

40. sat

O svisvetah, pjesma

41. sat

Svijetlosiva, pjesma

42. sat

Opisni i posvojni pridjevi

43. sat

Drugo stanje – 2. ispit

44. sat

Veliko početno slovo u imenima stanovnika, naroda, država i pokrajina

45. sat

Lastavice, pjesma

46. i 47. sat

Družba Pere Kvržice

48. sat

Usporedba filma s književnim djelom

49. sat

Opisni i posvojni pridjevi

50. sat

Lav i miš, priča

51. sat

Vedrana ne ide na izlet, priča

52. sat

Opisivanje – Stvaran opis lika

53. sat

Boduljko i Žbunika, strip

54. sat

Plava ruža (uvod, zaplet i rasplet), priča

55. sat

Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

56. sat

Dnevnik Pauline P., priča

57. sat

Eko-eko

58. sat

Ples igle i konca (ritam), pjesma

59. sat

Glagoli, Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

60. sat

Pisanje pisma

61. sat

Pismo Svetom Nikoli

62. sat

Dolazak u bolnicu, priča

63. sat

Samostalno stvaranje priče

64. sat

Vuk i mačak, priča

65. sat

Veliko početno slovo u nazivima knjiga, filmova, novina

66. sat

Sretni dani, priča

67. sat

Upravni i neupravni govor

68. sat

Vježba za 3. ispit znanja

71. sat

Sveta noć, priča

72. sat

Tri sveta kralja, pjesma

73. sat

Kako je Vražić skoro upropastio Božić

74. sat

Dolazak nove godine, igrokaz

75. sat

Dolazak nove godine

76. sat

Kako smo proveli zimske praznike

78. sat

I moji bogovi su mi previše – legenda, priča

79. sat

Papirnati brodovi, priča

80. sat

Plavi zavežljaj, pjesma

81. sat

Opisivanje zamišljenog zavežljaja

82. sat

Mamut u Frankopanskoj ulici, priča

83. sat

Noćna pjesmica, pjesma

84. sat

Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

85. sat

Imenice i glagoli

86. sat

Večernji snijeg, pjesma

87. sat

U knjižnici – monolog, priča

89. sat

ČSR – 7. Izražajno čitanje – Kad je drveće govorilo

90. sat

TV program, priča

91. i 92. sat

Emil i detektivi

93. sat

Rasprava

94. sat

Za i protiv televizije (čitanje lektire, pisanje domaće zadaće vikendom)

95. sat

Opisni i posvojni pridjevi

96. sat

Veliko početno slovo, pisanje posvojnih pridjeva izvedenih iz vlastitih imenica

97. sat

ČSR – 7. Izražajno čitanje – Zaljubljeno naliv-pero

98. sat

Ftiček, pjesma

98. sat

Prva ljubomora, pjesma

100. sat

Ponovimo naučeno

101. sat

Drvo ima srce, priča

102. sat

Vježba za 4. ispit znanja

103. sat

Maškara, priča

106. sat

Ja sve bolje znam, strip

107. sat

Posljednji hrvatski kralj, priča

108. sat

Poezija i proza, priča

109. sat

Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

110. sat

Visibabe, pjesma

111. sat

Animirani film: prof. Baltazar: Izumitelj cipela

112. sat

Kratice višečlanih naziva

115. sat

Slikovit opis

116. sat

Knjigoljupci, strip

117. sat

Imenice, pridjevi, glagoli, veliko početno slovo

118. sat

Vježba za 5. ispit znanja

121. sat

Hvalisava trešnja

115. sat

Hvalisava trešnja

122. sat

Karlek, strip

123. sat

Bura na Braču, pjesma

124. sat

Romobil , pjesma

125. sat

Šaptanje, priča

126. sat

Hvalisava trešnja

127. sat

Na izletu u prirodi, priča

128. sat

Cvitnica, priča

129. sat

Uskrs kakvog još nije bilo, priča

130. sat

Uskrs u mojoj obitelji

131. sat

Izgovor i pisanje glasova

134. sat

Izgovor i pisanje glasova

137. sat

Čitanje po ulogama

138. sat

Vjetrovi s gora, pjesma

139. sat

Zemlja, pjesma

140. sat

Vježba za 6. ispit znanja

141. sat

Nitko ne misli na mene (pripovijetka), priča

142. sat

Pripovijedanje: Nitko ne misli na mene

145. sat

Šuma Striborova i Regoč

146. sat

Šumski cvijet, pjesma

148. sat

ČSR – 7. Izražajno čitanje: Vuk u knjižnici – 7. ispit

149. sat

Zvonce traži sreću, priča, igrokaz

150. sat

Kljunko i Dugi, strip

151. sat

O miševima, mačkama i računalima, priča

152. sat

Beza, pjesma

154. sat

Oči moje majke, pjesma

155. sat

Rasprava: Moja mama i ja

156. sat

Novi škrlak, pjesma

157. sat

Duh u močvari

158., 159. i 160. sat

Igrani film: Duh u močvari

161. sat

Koliko smo naučili u četvrtom razredu

162. sat

Vježba za 7. ispit znanja

163. sat

Se je Hrvatska, pjesma

165. sat

Novčanica od pet funti, priča

166. sat

Navijači na utakmici

168. sat

Alka, priča

169. sat

Ja volin, pjesma

170. sat

Nevidljiva Iva

171. sat

Lipanj, pjesma

172. sat

Slatke stijene, priča

173. sat

Ribarski posli, pjesma

174. sat

Strah u željeznici, priča

175. sat

Dupin, priča

176. sat

Sunčeva luka, pjesma

177. sat

Pred odlazak na more, pjesma
alfa_logo_white

Naši partneri

Alfa d. d. Zagreb
Nova Ves 23a
tel.: 01/4698-501
fax: 01/4698-555
info[at]alfa.hr

wholesale replica rolex day date m228396tbr 0025 mens rolex calibre 2836 silver tone

mozaik_education_logo

Pratite nas
facebook.com/alfa.izdavackakuca #alfaiškolesevole

alfaiskolesevole_logo_white