Hrvatski jezik

Vrednovanje

Škrinjica slova i riječi

Dodatni materijali

Čitam i pišem

Dodatni materijali

Matematika

Vrednovanje

Otkrivamo matematiku 1

Dodatni materijali

Matematika 1

Dodatni materijali

Priroda i društvo

Vrednovanje

Dodatni materijali

Informatika

Odgojni predmeti

Glazbena kultura

Likovna kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Sat razrednog odjela